www.what2do.co.il

החלטה בבקשה להארכת מעצר לפי חוק ההסגרה

דרגו את המאמר

החלטה בבקשה להארכת מעצר לפי חוק ההסגרה

חוק ההסגרה מאפשר לרשויות המדינה לעצור חשודים בהמשך לבקשה של מדינה חברה, וזאת אף לפני הגשת בקשה ההסגרה הרשמית. מעצר זה פוגע בחירות האדם בצורה קשה שכן האנשים הללו נעצרים למרות שטרם הוגשה בקשת הסגרה מפורטת בעניינם. כפי שנראה להלן, למרות פגיעה זו, בתי המשפט נוטים לא אחת להסכים לבקשות כגון דא.


במקרה זה מדובר היה בבקשה להאריך את מעצרם של 9 חשודים, וזאת משום שהחלו להתנהל כנגדם הליכי הסגרה לארה"ב. החוק שחל על מצב זה הינו חוק ההסגרה שמאפשר מעצר של עד 60 ימים טרם הסגרתו של החשוד לארץ אחרת.


ביום 28.9.2008, החשודים הובאו לבית המשפט לשם דיון בבקשת מעצרם. השופט בחן את הנסיבות העומדות על הפרק וקבע כי "יש יסוד סביר להניח שהחשודים הם בני הסגרה". אי לכך, נקבע כי מעצרם היה דרוש לשם הבטחת בקשת ההסגרה (במידה ותוגש). לאחר 20 יום, החשודים שוב הובאו בפני בית המשפט תוך כדי שהיועץ המשפטי לממשלה ביקש הארכה נוספת של 20 יום.

 

בהחלטתו השנייה, בית המשפט קבע כי ההסברים של משרד המשפטים בוושינגטון היו "מקובלים עליו", וכי "הוכחו הסיבות שמעכבות את בקשת ההסגרה". בהחלטה זו, בית המשפט ציין כי הוא "מבקש משירות המבחן לבחון לגבי כל חשוד בנפרד את האפשרות לעצור אותו בחלופת מעצר כלשהי" (דהיינו, מעצר בית וכדומה). כעת, בית המשפט נדרש בפעם השלישית לדון בבקשה להאריך את מעצרם של החשודים ב-20 ימים נוספים.


הדיון בבקשת ההארכה השלישית


בית המשפט קבע כי לשם מתן ההחלטה בפעם השלישית, היה עליו התייחס לשתי שאלות עיקריות:

 

  • האם התקיימו נסיבות אשר עיכבו את בקשת ההסגרה? כלומר, האם באמת הייתה הצדקה לכך שהרשויות בארה"ב טרם הגישו את בקשת ההסגרה?
  • האם המעצר היה דרוש בכדי להבטיח את ההסגרה אם זו תתבקש, או שאפשר היה להבטיח את ההסגרה בחלופת מעצר כלשהי שתהווה פגיעה פחותה יותר בחירותם של החשודים?


לגבי השאלה הראשונה, היועץ המשפטי הגיש מכתב מהתובע ועוזר התובע במשרד המשפטים האמריקאי. במכתב צוין כי משרד המשפטים האמריקאי, ביחד עם חוקרי FBI, היו בעיצומו של הליך איסוף התצהירים. בגלל מספרם הרב של הקורבנות הקשישים שנפלו קורבן לפעילות ההונאה של החשודים, הודגש במכתב כי "לוקח זמן רב יחסית לאסוף את כל החומר והפרטים הרלוונטיים". בינתיים, הוכנו על ידם שמונה תצהירים שטרם נחתמו.


לעומת זאת, הסנגורים של החשודים בארץ טענו כי לא מתקיימות נסיבות אמיתיות אשר היה בהן כדי לעכב את בקשת ההסגרה. לטענתם, הרשויות בארה"ב קיבלו את זה כמובן מאליו שהן יכולות להגיש את בקשת ההסגרה סמוך ל-60 הימים המותרים לפי חוק ההסגרה, ולכן הן אינן מתאמצות לעשות זאת לפני. בית המשפט קבע כי גם הפעם, היועץ המשפטי לממשלה הצליח להוכיח שהיו נסיבות אשר עיכבו את בקשת ההסגרה.

 

חשוב להדגיש כי בית המשפט התייחס ל"תחושה שהרשויות בארה"ב היו יכולות לבצע את עבודתן בצורה מהירה יותר". עם זאת, בפועל, בית המשפט ציין כי ייתכן שהייתה זו תחושה ותו לא. אי לכך, בית המשפט הציע ליועץ המשפטי לממשלה לעדכן את הרשויות בארה"ב כי לא נחה דעתו לגבי הזמן הרב שלקח הטיפול בבקשה, ובעתיד הדבר יגרום לקיצור ימי המעצר של החשודים (ודי לחכימא ברמיזה).


לגבי השאלה השנייה, הוצגו בפני בית המשפט תסקירי שירות המבחן לגבי כל אחד מהחשודים בנפרד. התסקירים שהוצגו הם חיוביים למעט אחד החשודים. כמו כן, רוב הצעות חלופת המעצר היו ראויות ורציניות לטענתו של השירות. למרות זאת, שירות המבחן נמנע מלהמליץ על שחרור מי מהחשודים משום שאף אחת מהחלופות שנבחנו איננה מבטיחה באופן ודאי את מניעתם של תנאי השחרור בערובה. בחלופת מעצר, התעורר חשש כי החשודים ינסו להימלט מאימת הדין, בעיקר לאור כך שמדובר בהליכי הסגרה למדינה אחרת.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.