www.what2do.co.il

דחיית בקשת נאשם בעבירות מס לחזור בו מהודייתו

דרגו את המאמר

דחיית בקשת נאשם בעבירות מס לחזור בו מהודייתו

בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי, נאשם יכול לחזור בו מהודאתו אם הרשה זאת בית המשפט מנימוקים מיוחדים. במקרה דנן, השופט קבע כי לא התקיימו טעמים שהצדיקו את החזרה מההודאה ועצם העובדה שציפיות הנאשם לעניין העונש כזבו, לא היוותה טעם מיוחד שהצדיק זאת. משכך, בקשת הנאשם לחזרה מההודאה נדחתה.

 

רקע

 

במקרה זה, נגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין עבירות מס. כתב האישום הוגש בשנת 2007 ובהקראתו הראשונית בבית המשפט, הנאשם כפר בעובדות. במועד שמיעת ההוכחות, הודיע בא כוחו של הנאשם על רצונו לחזור בו מהכפירה. אז, התביעה ביקשה מבית המשפט להרשיע את הנאשם. בית המשפט התיר לנאשם לחזור בו מכפירתו והנאשם הודה בעבירות האישום הראשון שנגע לעבירות מס. בית המשפט הרשיע את יתר הנאשמים בפרשה, על פי הודיית הנאשם בשמו ובשם החברה הנאשמת אותה הוא ניהל.

 

לאחר מכן, הנאשם ביקש לדחות את המשך הדיון בעניינו על מנת שיוכל לסלק את מחדליו. כלומר, הנאשם ביקש לשלם לרשויות המס את סכום המע"מ אותו הוא היה חייב בשם החברה בניהולו. להסרת המחדלים הייתה חשיבות רבה לעניין עמדת התביעה בעניינו של הנאשם ועונשו, והדבר היה ברור לשני הצדדים. אז, הנאשם נעלם ולא אותר.

 

כתוצאה מכך, התביעה נאלצה לוותר על זימונו כעד במשפט נגד נאשם אחר בפרשה. כמו כן, למרות ההסדר שהושג בין הצדדים לעניין פירעון החוב, הנאשם לא פרע את חובו עד הסוף והערבות שהפקיד כבטוחה חולטה על ידי בית המשפט. רק כעבור זמן מה, הנאשם נעצר והוחלט על מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים בתיק. אז נשמעה בקשתו לחזור בו מהודייתו.

 

טיעוני הצדדים

 

לנאשם היו שני נימוקים לבקשתו לחזרה מהודייתו. ראשית, נטען כי הודייתו של הנאשם התבססה אך ורק על ההסדר העקרוני אליו הגיע עם התביעה. לפי הסדר זה, לו הנאשם היה מסיר את מחדליו בתשלום חובות המס, עמדת התביעה לעניין עונשו הייתה קלה יחסית. לטענת הנאשם, הוא עשה מאמצים רבים להסיר את המחדלים, ואי התייצבותו לדיונים שנקבעו לו נבעה ממאמציו להקדים את השגת הסכום לתשלום החוב, אך הוא לא עמד בכך. על כן, הוא ביקש לחזור לעמדתו הראשונית שבה הכחיש את עובדות כתב האישום.


טענתו השנייה הייתה כי הודאתו בעובדות הייתה הודאת שווא, שנגדה את העובדות בפועל ואת ממצאי בית המשפט בהכרעת דינו של נאשם אחר בפרשה. הנאשם טען כי הוא לא הוציא את החשבוניות הכוזבות אלא היה זה נאשם נוסף, ששלט בעסקי החברה בפועל. הנאשם טען כי הוא החזיק וניהל את החברה הנאשמת עבור הנאשם השני אך לא היה מעורב בביצוע העבירות. לדידו, הסיבה לשתיקתו בנושא זה עד עתה הייתה חששו מהנאשם הנוסף, שהגיע ממשפחת פשע.


מנגד, המאשימה טענה כי לא התקיימו נימוקים מיוחדים בגינם בית המשפט היה צריך להרשות לנאשם לחזור בו מהודייתו על פי סעיף 153(א) לחוק סדר הדין הפלילי.


דיון והכרעה


השופט ציין כי נימוקו הראשון של הנאשם בדבר שינוי עמדתו נבע מטעות בשקלול הסיכויים והסיכונים לעונש. הנאשם הציג טעות זו כפגם שפגע באמינות ההודאה. כלומר, הנאשם למעשה טען כי הודה בעובדות רק עקב אמונתו כי יוכל לעמוד בתשלום חובותיו ולכן היה צפוי לעונש קל. כשהבין כי לא יהיה צפוי לו עונש כזה בשל כישלונו בסילוק החוב, הוא חזר לטענתו המקורית והכחשת העובדות שיוחסו לו. השופט קבע כי לא היה מקום לקבל טענה זו. שכן, היה מדובר בתכסיסנות שלימדה על כך שהנאשם לא הבין את מלוא המשמעות של הודאתו.


גם טענתו השנייה של הנאשם נדחתה על ידי השופט. הוא קבע כי הטענה שההודאה נגדה את אמונתו הכנה של הנאשם בחפותו לא עלתה בקנה אחד עם עובדות המקרה כפי שהתבררו במשפטו של הנאשם הנוסף. השופט ציין כי לא היה כל בסיס לטענת הנאשם בדבר היעדר מודעותו לכלל משמעות ההודאה טרם הורשע. משכך, השופט קבע כי הטענות לא היו יכולות לשמש נימוק לחזרה מההודאה. הוא הדגיש כי עצם העובדה שציפיותיו של הנאשם לעניין העונש כזבו לא הקנתה לו זכות לחזור בו מהודאתו ולפיכך, דחה את בקשת הנאשם.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נסגר תיק החקירה כנגד אולמרט בפרשת כרמיה

נסגר התיק בפרשת "הבית ברחוב כרמיה" נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט 

עבירת השוחד של עובד ציבור

מהי עבירת השוחד בידי עובד ציבור? כיצד מגיע בית המשפט להכרעה בנוגע לעונש ומה נדרש על מנת להרשיע בעבירת השוחד עובד ציבור ... 

עבירות מס: שיקולי ענישה

עבירות מס: שיקולי ענישה

מהן עבירות מס? מהו העונש המוטל על אדם המבצע עבירות מס? האם מדובר בקנס כספי או שמא ייתכן גם מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח? 

שוחד, שיקולי ענישה בעבירת השוחד

שוחד, שיקולי ענישה בעבירת השוחד

עבירת שוחד הינה עבירה אשר מעטרת לא אחת את כותרות העיתונים. מהי עבירת השוחד? כיצד מרשיעים אדם בשוחד? מהם שיקולי הענישה בגין שוחד? 

דמי שתיקה: האם מותר לשלם שוחד באמצעות דמי שתיקה?

דמי שתיקה היא פעולה של העברת כספים או טובות הנאה כדי שהצד המקבל לא ינקוט בהליך פלילי נגד הצד המשלם, כמו תלונה במשטרה, תביעה לפיצויים, דליפה של מידע לתקשורת בדבר התנהלות שנויה במחלוקת ועוד.  

מהי עבירת קבלת דבר במרמה ומה העונש הצפוי?

העונש הקבוע בחוק לעבירות קבלת דבר במרמה הוא מאסר של שלוש שנים בפועל. במקרה שמדובר בעבירה בנסיבות מחמירות של קבלת דבר במרמה, העונש המקסימלי הוא חמש שנות מאסר בפועל. 

רישום פלילי בעבודה – האם מעסיק רשאי לבקש תעודת יושר?

מעסיק במגזר הפרטי אינו רשאי לדרוש מעובד או מועמד לעבודה להמציא תדפיס מהמרשם הפלילי. מעסיק שבכל זאת דורש זאת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנתיים.  

מה העונש על השתתפות בהימורים, הגרלות ומשחקים אסורים?

אדם שמשתתף בהימורי ספורט, משחק במכונות מזל או לוקח חלק בכל הגרלה לא חוקית אחרת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה וקנס כספי. אדם שמארגן משחקים אסורים מסתכן בעונש של עד שלוש שנות מאסר.  

זיוף כסף: מה העונש על שימוש בשטרות המזויפים?

זיוף כסף הוא עבירה פלילית, כאשר החוק לא מבדיל בין פעולת ייצור וזיוף שטרות לבין שימוש בכסף מזויף. העונש המרבי על זיוף כסף עומד על שבע שנות מאסר. 

קנס בהליך פלילי כעונש על עבירה

בית משפט רשאי להטיל קנס על נאשם בעבירה פלילית כעונש יחיד או לצד עונשים אחרים כמו מאסר או עבודות שירות, זאת בהתאם לחומרת העבירה והנסיבות שהובילו לביצועה. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.