www.what2do.co.il

גזר דין ל-4 נאשמים שהורשעו בעבירות הוצאת כספים במרמה מהקרן לקליטת החייל המשוחרר

דרגו את המאמר

גזר דין ל-4 נאשמים שהורשעו בעבירות הוצאת כספים במרמה מהקרן לקליטת החייל המשוחרר

שופט ביהמ"ש השלום בחיפה, זאיד פלאח גזר עתה על ארבעה נאשמים שהורשעו בהתאם להודאתם בעבירות שעניינן הוצאת כספים במרמה מהקרן לקליטת החייל המשוחרר, שתקציבה ממומן מאוצר המדינה את העונשים הבאים:


הנאשם 1 - ליאוניד יליד 1974 מעכו :

מאסר בפועל לתקופה של 9 חודשים. מאסר מותנה של 6 חודשים למשך 3 שנים מיום שחרורו ממאסר, קנס ע"ס 10,000 ₪ או 5 חודשי מאסר תמורתם.

פיצוי ע"ס 60,000 ₪ לטובת הקרן לקליטת החייל המשוחרר. צו מבחן למשך 18 חודשים מהיום.

הנאשם 2 - אולג יליד 1977 מחיפה:

מאסר בפועל לתקופה של 4 חודשים, אותם ירצה בעבודות שירות, באם יימצא מתאים לכך, ולשם כך הורה השופט לממונה על עבודות שירות להכין חוות דעת כעת, ולפני שיסיים את תהליך שיקומו, ולהגישה לבית המשפט עד לדיון הבא. אם הנאשם לא יימצא מתאים לריצוי עונשו בעבודות שירות, בשל היותו נתון בתהליך שיקומי, או מכל סיבה אחרת, אזי הוא ירצה את עונשו מאחורי סורג ובריח.

מאסר מותנה של 6 חודשים למשך 3 שנים מהיום, לבל יעבור אחת או יותר מהעבירות בהן הורשע בתיק זה , קנס ע"ס 4,000 ₪ או חודשיים מאסר תמורתם, פיצוי ע"ס 15,000 ₪ לטובת הקרן לקליטת החייל המשוחרר , צו מבחן למשך 18 חודשים מהיום.

הנאשם 3 - ולדימיר יליד 1948 מעכו , בן זוגה של נאשמת מס’ 4 :

מאסר מותנה של 8 חודשים למשך 3 שנים מהיום, קנס ע"ס 2,000 ₪ או חודש מאסר תמורתם , פיצוי ע"ס 5,000 ₪ לטובת הקרן לקליטת החייל המשוחרר.

הנאשמת 4 - סבטלנה ילידת 1951 מעכו:

מאסר בפועל לתקופה של 6 חודשים, אותם תרצה בעבודות שירות במרכז לשיקום מקצועי בעכו, מאסר מותנה של 6 חודשים למשך 3 שנים מהיום,

קנס ע"ס 6,000 ₪ או 3 חודשי מאסר תמורתם , פיצוי ע"ס 20,000 ₪ לטובת הקרן לקליטת החייל המשוחרר.

רקע:


בהתאם לחוק, לכל חייל המשרת בצה"ל תקופה של 12 חודשים לפחות, נפתח חשבון בקרן ונזקפים לטובתו סכומים חודשיים בגין כל חודש שירות. חלק מסוים מהפקדון מועבר לחייל בסמוך למועד שחרורו, ואילו תשלומו של החלק העיקרי מותנה בהפניית כספי הפקדון למטרות ספיציפיות, כגון:

 

השכלה, הכשרה מקצועית, רכישת דירת מגורים ועוד. בכדי לקבל את כספי הפקדון, על החייל המשוחרר לפנות לאחד מהבנקים הגדולים, להציג טופס בקשה למשיכת כספים ולצרף, במקרה של רכישת דירת מגורים, חוזה רכישה ונסח מתאים מהטאבו. הפקדון מועבר ישירות לפקודת מוכר הדירה באמצעות שיק בנקאי.

כתב האישום שבעובדותיו הורשעו הנאשמים, כל אחד בחלקו הוא, דן בעבירות מירמה שעניינן הוצאת כספים מהקרן באמצעות הצגת חוזה רכישה פיקטיבי. לשם מימוש מעשי המרמה, פורסמו בעיתונות הכתובה בשפה הרוסית מודעות ובהן הוצעו לחיילים משוחררים קבלת כספי הפקדון.

 

נאשם 1 נהג לענות לטלפונים שפורסמו במודעות, הדפיס וערך את החוזים הפיקטיביים ומסרם לחיילים המשוחררים. נאשם 2 יצר קשר עם חיילים משוחררים אותם הכיר במסגרת עבודתו בחברת מי עדן, והציע להם למשוך במרמה את כספי הפקדון, ואף העביר להם את החוזים הפיקטיביים שנערכו והודפסו ע"י נאשם 1.

 

הנאשמים 1-2 קשרו קשר עם אחרים בכדי להונות את הקרן, ובהתאם לאישום הראשון, הם הוציאו מקופת המדינה, במרמה, סכום של כ- 190,000 ₪, ב-15 הזדמנויות שונות, וגבו בגין מעשיהם עמלה בסך כ- 42,000 ₪.

השופט פלאח ציין כי מעשיהם של הנאשמים מעוררים שאט נפש וסלידה. המ דובר במעשים מתוכננים היטב, לנטילת כספי מדינה המגיעים לחיילים משוחררים, בדרכי מרמה, תוך לקיחת נתח מאותם כספים. הנאשמים ניצלו את חולשתם של חיילים משוחררים, שהיו ככל הנראה זקוקים לכספי הקרן, פיתו אותם וגרמו להקדמת מועד ביצוע תשלום כספי הסיוע בדרכים נלוזות, תוך שהציגו חוזים פיקטיביים למכר דירות.

 

כספי הקרן נועדו למטרות מסויימות, וביניהן עידוד חיילים משוחררים לרכוש השכלה, לרכוש דירה ולהשתלב בחיי החברה לאחר שירות ארוך בצה"ל, והנאשמים גרמו במעשיהם לרמיסת מטרות החוק, והכל בעבור בצע כסף.

השופט איבחן בין חלקו של כל אחד ואחד מהנאשמים, ובהתייחס לנאשם 1 ציין כי הוא המוח שמאחורי כל הפרשה, ואין ספק שחלקו חמור מחלקם של כל האחרים. התחכום והשיטתיות שבביצוע העבירות בהן הורשע מעידים על אדם שקול, שהסם לא השפיע על שיפוטו, ולכל היותר – דרבן אותו להשיג כספים בדרכים קלות ונלוזות, בין היתר לשם מימון הסם.

כן הבהיר השופט את עמדתו לגבי חלקם בפרשה של יתר הנאשמים ואת השקולים לגבי ענישתם.

עוד ציין השופט פלאח כי שוכנע שהיה מקום לצמצם את משך הזמן שבו נחקרה פרשייה זו, ולא לדחוק אותה, ככל הנראה, לשוליים ולחזור אליה מעת לעת. משך זמן של כחמש שנים מיום ביצוע העבירות ועד למועד הגשת כתב האישום אינו מוצדק בנסיבות העניין, ושיקול זה נלקח בחשבון לקולא.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נסגר תיק החקירה כנגד אולמרט בפרשת כרמיה

נסגר התיק בפרשת "הבית ברחוב כרמיה" נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט 

עבירת השוחד של עובד ציבור

מהי עבירת השוחד בידי עובד ציבור? כיצד מגיע בית המשפט להכרעה בנוגע לעונש ומה נדרש על מנת להרשיע בעבירת השוחד עובד ציבור ... 

עבירות מס: שיקולי ענישה

עבירות מס: שיקולי ענישה

מהן עבירות מס? מהו העונש המוטל על אדם המבצע עבירות מס? האם מדובר בקנס כספי או שמא ייתכן גם מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח? 

שוחד, שיקולי ענישה בעבירת השוחד

שוחד, שיקולי ענישה בעבירת השוחד

עבירת שוחד הינה עבירה אשר מעטרת לא אחת את כותרות העיתונים. מהי עבירת השוחד? כיצד מרשיעים אדם בשוחד? מהם שיקולי הענישה בגין שוחד? 

דמי שתיקה: האם מותר לשלם שוחד באמצעות דמי שתיקה?

דמי שתיקה היא פעולה של העברת כספים או טובות הנאה כדי שהצד המקבל לא ינקוט בהליך פלילי נגד הצד המשלם, כמו תלונה במשטרה, תביעה לפיצויים, דליפה של מידע לתקשורת בדבר התנהלות שנויה במחלוקת ועוד.  

מהי עבירת קבלת דבר במרמה ומה העונש הצפוי?

העונש הקבוע בחוק לעבירות קבלת דבר במרמה הוא מאסר של שלוש שנים בפועל. במקרה שמדובר בעבירה בנסיבות מחמירות של קבלת דבר במרמה, העונש המקסימלי הוא חמש שנות מאסר בפועל. 

רישום פלילי בעבודה – האם מעסיק רשאי לבקש תעודת יושר?

מעסיק במגזר הפרטי אינו רשאי לדרוש מעובד או מועמד לעבודה להמציא תדפיס מהמרשם הפלילי. מעסיק שבכל זאת דורש זאת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנתיים.  

מה העונש על השתתפות בהימורים, הגרלות ומשחקים אסורים?

אדם שמשתתף בהימורי ספורט, משחק במכונות מזל או לוקח חלק בכל הגרלה לא חוקית אחרת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה וקנס כספי. אדם שמארגן משחקים אסורים מסתכן בעונש של עד שלוש שנות מאסר.  

זיוף כסף: מה העונש על שימוש בשטרות המזויפים?

זיוף כסף הוא עבירה פלילית, כאשר החוק לא מבדיל בין פעולת ייצור וזיוף שטרות לבין שימוש בכסף מזויף. העונש המרבי על זיוף כסף עומד על שבע שנות מאסר. 

קנס בהליך פלילי כעונש על עבירה

בית משפט רשאי להטיל קנס על נאשם בעבירה פלילית כעונש יחיד או לצד עונשים אחרים כמו מאסר או עבודות שירות, זאת בהתאם לחומרת העבירה והנסיבות שהובילו לביצועה. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.