www.what2do.co.il

קנסות ומאסר בעקבות אי דווח לפי חוק מע``מ

דרגו את המאמר

קנסות ומאסר בעקבות אי דווח לפי חוק מע``מ

גזירת דין על נאשם אשר ביצע עבירות מע"מ חמורות


הנאשם במקרה שלפנינו הורשע בהתאם להודאתו ב-110 (!) עבירות בניגוד לחוק המע"מ. בתקופה נשוא כתב האישום, הנאשם עבד בתור מנהל חברה אשר העניקה ללקוחותיה שירותי דיוור. במסגרת זו, הנאשם עסק בפעולות כגון ניכוי מס תשומות שלא כדין.


העבירות בוצעו ביחס ל-13 חשבוניות מס של החברה אשר סופקו לחברה נוספת אשר הוקמה על ידי הנאשם. הנאשם עשה את הפעולות המדוברות מתוך כוונה וידיעה שהחברה בבעלותו לא תשלם את מלוא המס בגין פעילותה.


כמו כן, הנאשם הואשם גם בהוצאה של 97 חשבוניות עבור עוסקים שונים. לאורך כל התקופה הנ"ל, הנאשם נמנע מלדווח לרשויות המע"מ אודות עסקאות החברה אשר בבעלותו לרשויות מע"מ, וזאת בניגוד מוחלט לחובתו כחוק (ובתקנות).
כאשר עבירה מהווה איסור מפורש, אין להרשיע באיסור שיורי


מחדל נוסף אשר יוחס לנאשם היה "מחדל אי הדיווח". על פי כתב האישום, הנאשם לא הגיש במשך מספר שנים דוחות מע"מ תקופתיים. חרף כך, הנאשם הוציא חשבוניות לעסקים שונים מבלי לשלם בגין הפעולה את המע"מ הדרוש. הודאתו של הנאשם התייחסה ליסוד הנפשי באשר לכוונתו להתחמק מתשלום מס. היסוד העובדתי מאחורי הודאת הנאשם נגע למחדל הדיווחי בלבד. אי לכך, הנאשם הודה למעשה בביצוע עבירה לפי סעיף 117(א)(6) לחוק המע"מ.

 

לא משתמשים בסעיף "סל" כאשר יש סעיף עבירה ספציפי


בית המשפט קבע כי במקרים בהם קיים איסור מפורש בחוק הרלוונטי, אשר יושב בתיאום עם העובדות בהן הנאשם הודה, אין מקום להשתמש בהוראות סעיף "סל" שיורי (דוגמת "השתמש במרמה או בתחבולה"). בהכרעת הדין הודגש כי מחדל אי הדיווח אינו מחדל אשר שווה ערך לעבירת המרמה.


במקרים בהם המדינה מבקשת להרשיע את פלוני בעבירת מרמה, שומה על הקטגוריה לציין בכתב האישום (ו/או להוכיח במסגרת ההליך הפלילי) את המעשים אשר היוו את המרמה, זאת מעבר לעצם האי דיווח. במקרה דנן, התביעה טענה כי אי הדיווח מבחינתו של הנאשם נמשך לאורך תקופה ארוכה ונגע לעשרות חשבוניות. , לדידה של התביעה, היה בכך כדי להצביע על המרמה או התחבולה.


בית המשפט לא קיבל את הטענה הנ"ל. בהכרעת הדין נקבע כי לא הייתה זו פרשנות ראויה למעשים וזאת היות וחזרה על הוצאת חשבוניות ללא דיווח במספר רב של פעמים, לא הייתה במקרה הנ"ל יותר מאשר מכפלה מבחינת היסוד העובדתי הגלום בעבירה. דהיינו, נקבע כי לא היה מקום "להדביק" את היסוד הנפשי לעבירה שיסודותיה העובדתיים היו שבסעיף 117(א), וזאת רק על מנת "להכליל" את הנאשם בעבירת סל נוסף הנמצאת בסעיף 117(ב) לחוק.


בית המשפט קבע כי הנאשם הודה במעשים שהינם "מחדל", וזאת כפי שקובע סעיף 18 לחוק העונשין. הנאשם חטא בכך שהוא לא הגיש דוחות תקופתיים ו/או שילם את המס כחוק. סעיף 117(א)(6) לחוק המע"מ קובע כי מחדל אי דיווח מהווה עבירה. מנגד, סעיף 117(ב)(8) לא נוגע למחדל ועניינו במעשים של תחבולה או מרמה.


בית המשפט קבע כי פרשנותה של המדינה כי המחדל לפי סעיף 117(א)(6), הינו עבירה לפי סעיף 117(ב)(8), אם יתבצע בכוונה להשתמט ממס - מופרכת. נקבע כי פרשנות זו הייתה עלולה לחרוג מעקרון החוקיות. בהכרעת הדין הודגש כי העבירה לפי סעיף 117(ב)(8) לחוק המע"מ מהווה אפוא עבירה שיורית. עבירה זו איננה מגדירה את המעשה אשר מהווה את העבירה במפורט. הלכה פסוקה היא כי סעיף עונשי שיורי בתור הוראת דין צריך להתפרש בדקדקנות. אי לכך, אי הדיווח לבדו יוכל לקיים הרשעה רק בהתאם לסעיף 117(א)(6) כל עוד לא הוכחה במקרה העומד על הפרק "עשייה פוזיטיבית של מעשה מרמה ו/או מחדל".


עבריינות מס מחייבת מדיניות ענישה חמורה


לסיכום, בהכרעת הדין נקבע כי בית המשפט חייב לעשות ככל שביכולתו על מנת לעקור עבריינות מיסים מן השורש. זאת היות ומדובר בפגיעה חמורה בקופה הציבורית ובאוצר המדינה. דהיינו, מדובר בעבירות אשר הציבור סובל מהם באופן ישיר ועקיף. אי לכך, הלכה פסוקה היא כי רק ענישה חמורה תוכל למלא אחר מטרה זו. בית המשפט זקף לחובתו של הנאשם גם את העובדה שהוא נמלט מהדיונים בתיק והעובדה שהוא טען כי הוא עשה זאת על מנת "לשלם חובותיו" לא הייתה יכולה להואיל לו. עם זאת, השופטים התייחסו לנסיבותיו האישיות הקשות של הנאשם. בסופו של היום, נגזרו על הנאשם 15 חודשי מאסר בפועל.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נסגר תיק החקירה כנגד אולמרט בפרשת כרמיה

נסגר התיק בפרשת "הבית ברחוב כרמיה" נגד ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט 

עבירת השוחד של עובד ציבור

מהי עבירת השוחד בידי עובד ציבור? כיצד מגיע בית המשפט להכרעה בנוגע לעונש ומה נדרש על מנת להרשיע בעבירת השוחד עובד ציבור ... 

עבירות מס: שיקולי ענישה

עבירות מס: שיקולי ענישה

מהן עבירות מס? מהו העונש המוטל על אדם המבצע עבירות מס? האם מדובר בקנס כספי או שמא ייתכן גם מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח? 

שוחד, שיקולי ענישה בעבירת השוחד

שוחד, שיקולי ענישה בעבירת השוחד

עבירת שוחד הינה עבירה אשר מעטרת לא אחת את כותרות העיתונים. מהי עבירת השוחד? כיצד מרשיעים אדם בשוחד? מהם שיקולי הענישה בגין שוחד? 

דמי שתיקה: האם מותר לשלם שוחד באמצעות דמי שתיקה?

דמי שתיקה היא פעולה של העברת כספים או טובות הנאה כדי שהצד המקבל לא ינקוט בהליך פלילי נגד הצד המשלם, כמו תלונה במשטרה, תביעה לפיצויים, דליפה של מידע לתקשורת בדבר התנהלות שנויה במחלוקת ועוד.  

מהי עבירת קבלת דבר במרמה ומה העונש הצפוי?

העונש הקבוע בחוק לעבירות קבלת דבר במרמה הוא מאסר של שלוש שנים בפועל. במקרה שמדובר בעבירה בנסיבות מחמירות של קבלת דבר במרמה, העונש המקסימלי הוא חמש שנות מאסר בפועל. 

רישום פלילי בעבודה – האם מעסיק רשאי לבקש תעודת יושר?

מעסיק במגזר הפרטי אינו רשאי לדרוש מעובד או מועמד לעבודה להמציא תדפיס מהמרשם הפלילי. מעסיק שבכל זאת דורש זאת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנתיים.  

מה העונש על השתתפות בהימורים, הגרלות ומשחקים אסורים?

אדם שמשתתף בהימורי ספורט, משחק במכונות מזל או לוקח חלק בכל הגרלה לא חוקית אחרת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה וקנס כספי. אדם שמארגן משחקים אסורים מסתכן בעונש של עד שלוש שנות מאסר.  

זיוף כסף: מה העונש על שימוש בשטרות המזויפים?

זיוף כסף הוא עבירה פלילית, כאשר החוק לא מבדיל בין פעולת ייצור וזיוף שטרות לבין שימוש בכסף מזויף. העונש המרבי על זיוף כסף עומד על שבע שנות מאסר. 

קנס בהליך פלילי כעונש על עבירה

בית משפט רשאי להטיל קנס על נאשם בעבירה פלילית כעונש יחיד או לצד עונשים אחרים כמו מאסר או עבודות שירות, זאת בהתאם לחומרת העבירה והנסיבות שהובילו לביצועה. המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.