www.what2do.co.il

עניינו של כלוא במסגרת ביקורת שיפוטית לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

דרגו את המאמר

עניינו של כלוא במסגרת ביקורת שיפוטית לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

ביקורת שיפוטית על מעצרו של לוחם בלתי חוקי על פי צו כליאה


המדינה הגישה במקרה דנן בקשה לקיום ביקורת שיפוטית בכפוף לסעיף 5 לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. מדובר בעניינו של משיב אשר הודה והורשע בביצוע עבירות ביטחוניות. אי לכך, הוא נדון ל-5.5 שנות מאסר. עם סיום המאסר, הוצא צו כליאה כנגד המשיב וזאת בהתאם לסעיף 3(ב)(1) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים.


המסגרת הנורמטיבית


סעיף 3(ב)(1) לחוק קובע כי במקרים בהם יש לרמטכ"ל "יסוד סביר להניח כי כלוא הוא לוחם בלתי חוקי, אשר שחרורו יפגע בביטחון המדינה", הוא יכול להמשיך את כליאתו באמצעות צו כליאה. החוק מוסיף וקובע בסעיף 5 כי יש לקיים ביקורת שיפוטית לאחר המעצר בעניינו של הכלוא. בסיטואציות אלה, בית המשפט הינו בר סמכות לקבוע האם אכן התקיימו במקרה שלפניו התנאים אשר מנויים להמשך צו הכליאה, אם לאו. במידה ובית המשפט מוצא כי התשובה לכך הינה שלילית, הוא יבטל את צו הכליאה.


במקרים בהם ניתן צו כליאה, הכלוא מובא לפני שופט מחוזי, אחת לחצי שנה מיום הוצאתו של הצו. במידה ובית המשפט מוצא כי שחרורו לא יפגע בביטחון המדינה, או כי מתקיימים טעמים מיוחדים אשר יש בהם כדי להצדיק את שחרורו, הוא רשאי לבטל הצו.

 

מן הכלל אל הפרט


במקרה דנן, בית המשפט קבע כי ראשית היה עליו לבדוק האם כליאתו של המשיב עלתה בקנה אחד עם הגדרתו כלוחם בלתי חוקי לפי סעיף 2 לחוק. סעיף 2 קובע כי "לוחם בלתי חוקי" הינו אדם אשר נמנה על כוח שביצע נגד מדינת ישראל פעולות איבה או נטל חלק בפעולות איבה שבוצעו כנגד המדינה (וזאת כל אימת שלא התקיימו לגביו תנאים שהקנו לו מעמד כשל שבוי מלחמה במסגרת המשפט הבינלאומי ההומניטארי ובהתאם לאמנת ז'נבה).


במקרה דנן, בית המשפט קבע כי עצם הרשעתו הקודמת של המשיב קיפלה בתוכה את החלופה הראשונה שבסעיף 2 הנ"ל. משמע, ההרשעה הקודמת הוכיחה כי המשיב הינו אדם אשר לקח חלק בפעולות מלחמה כנגד המדינה וכי הוא איננו שבוי מלחמה. כעת, בית המשפט נדרש לתנאי שבסעיף 3(ב)(1) לחוק. כלומר, לשאלה האם שחרורו של המשיב יביא לפגיעה בביטחון המדינה (באופן אשר יש בו כדי להצדיק הוצאת צו כליאה). לשם כך, בית המשפט בחן את תכלית החוק ואת המידע אשר הובא לפניו בעניינו של הכלוא הספציפי.


הלכה פסוקה היא כי התכלית המרכזית בבסיס החוק לכליאתם של לוחמים בלתי חוקיים יונקת מהצורך לקדם את המאבק הלאומי בגורמי טרור אשר הכריזו על מדינת ישראל מלחמת חורמה. חוק זה נועד על מנת למנוע את חזרתם של פעילים בארגונים עוינים למעגל הלחימה.


במקרה דנן, הסנגור טען כי מרשו כבר "לא רלבנטי ברצועת עזה". נטען כי בשל חלוף הזמן, נמצאים ברצועה "אנשים עדכניים יותר". עם זאת, בית המשפט לא קיבל את הדברים. נקבע כי עצם העובדה שישנם מחבלים גדולים יותר ומעודכנים יותר ברצועת עזה, לא הייתה יכולה להעיד על העדר מסוכנות מצד הכלוא.


מעצר מנהלי לעומת מעצר בכוח חוק כליאת לוחמים בלתי חוקיים


בנוסף למעצר מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, ניתן לעצור אדם גם באמצעות הליכי מעצר מנהלי. למרות שגם המעצר המנהלי הוא מעצר מניעתי, דיניו שונים, מאחר ומטרותיו שונות. המשותף לסוגי המעצרים הוא שלילת חרותו של אדם. קיומן של אפשרויות אלה הינה קשה ביותר, וזאת בשל העדר משפט מלא והוגן. כמו כן, במקרים מסוימים, עולה לצד מעצר מנהלי תחושה של פגיעה בצדק ובעשייתו, במיוחד במקרה של החוק הנידון בפרשה זו, לאור אי הגבלת התקופה מראש בעת מתן הצו, אלא בכפוף לביקורת שיפוטית.


על בסיס החומר המסווג שהוצג בפניו, בית המשפט הגיע למסקנה כי היה בסיס מוצק לחשד בדבר מסוכנותו של המשיב, ושחרורו כעת יכול היה לפגוע בביטחון המדינה. על כן, נקבע כי התמלאו התנאים שבסעיף 3 לחוק. לפיכך, ולאור העובדה שהייתה זו הביקורת השיפוטית הראשונה, מיד לאחר מתן הצו,  בית המשפט קבע את המשך מעצרו של הכלוא, וקיום ביקורת שיפוטית נוספת כעבור 4 חודשים.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.