www.what2do.co.il

האם חובת היידוע בישראל חייבת להיות גם בערבית?

דרגו את המאמר

האם חובת היידוע בישראל חייבת להיות גם בערבית?

האם טופס רשמי אשר נשלח לנאשם בטרם הוגש נגדו כתב אישום, שלא בשפה הערבית, אותה הוא דובר, יביא לביטול כתב האישום שנגדו?


חובת יידוע חשוד לגבי האפשרות שיוגש נגדו כתב אישום מנוסחת בסעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, ולפיה רשות התביעה שאליה הועבר חומר חקירה הנוגע לעבירת פשע תשלח לחשוד הודעה לפי הכתובת הידועה לה (אלא אם כן החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות כי קיימת מניעה לכך).

 

בהודעה זו, על פי סדר הדין הפלילי, תצוין כתובתה של רשות התביעה שאליה ניתן לפנות בכתב לבירורים ולהציג טיעונים. כמו כן, במידה ונשלחה ההודעה בדואר רשום, טובה היא גם בלא חתימה על אישור מסירה.


בית המשפט המחוזי בירושלים נדרש לדון בשאלה, האם במידה ונשלחה הודעה לחשוד דובר ערבית, אשר נוסחה בעברית, יצאה הפרקליטות ידי חובתה לגבי חובת היידוע בסדר הדין הפלילי. במילים אחרות – האם נוסח ההודעה כפי שנשלחה היה תקין והאם לכשקיבל החשוד את ההודעה, יכול היה הוא להבין מתוכה שחומר חקירה בעניין שבו נחקר, הועבר לידי התובע המוסמך להגיש כתב אישום.

 

בית המשפט אף הוסיף כי צריך להיות ברור מגוף ההודעה מהם פרטיה וכתובתה של הרשות "שאליה ניתן לפנות בכתב לצורך הצגת טיעונים".

 

האם ניסוח ההודעה בעברית יביא לביטול כתב האישום?


ב"כ של הנאשם טען בבית המשפט כי למרשו נשלח פורמאלית מכתב יידוע אך מדובר היה במכתב "ריק" שלא כלל את פרטי תיק החקירה. אי לכך, לטענתו, לא עמדה המדינה בחובת היידוע ולא התאפשר לנאשם שימוע. בהקשר לטענה זו עורר בית המשפט מיוזמתו את השאלה האם ביידועו של הנאשם, שאינו קורא עברית, שלא בשפה הערבית (שהיא שפה רשמית של המדינה), נעשה היידוע כדין.


לנאשם יוחסו בכתב האישום עבירות תעבורה רבות ביניהן הפקרה לאחר פגיעה, עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה, עבירות של נהיגה ללא ביטוח ועבירה של קשירת קשר להונות.

 

סימן 82 לדבר המלך במועצתו משנת 1922, שעודנו דבר חקיקה תקף במדינת ישראל, קובע כי שלושת השפות הרשמיות של המדינה הינן (בזה הסדר) – אנגלית, ערבית ועברית. אי לכך, כל הפקודות, המודעות הרשמיות והטפסים הרשמיים של הממשלה, עליהם להיות מפורסמים בשלושת השפות הנ"ל.


לצורך ביצוע הוראת המחוקק יצרה הפרקליטות טופס הודעה ממוחשב הנשלח לחשודים בדואר רשום. לפנים מן ההסבר נציין כי טופס סטנדרטי זה, הכולל את פרטי התיק והודעה על פתיחת החקירה מנוסח בעברית בלבד.

 

עם זאת, על פי סדר הדין פלילי, החל משלב החקירה, עבור בשלב המעצר וכלה בפרק המשפט, יש לשים את הדגש על תרגום ההליכים לחשוד ואחר כך לנאשם בשפה המובנת לו. הוראה זו עולה גם בסעיף 2 לסדר הדין הפלילי המורה במפורש שחקירת חשוד "תתנהל בשפתו או בשפה שהחשוד מבין ודובר אותה".


אי לכך, ומכל האמור לעיל, קבע השופט כי יש לבטל את כתב האישום שכן נגזלה מן הנאשם אפשרות אמיתית להתגונן מפניו על ידי יידוע ושימוע כדין.


וכך סיכם השופט את דבריו בפסק הדין:


"קשה להלום שדווקא בשלב הקריטי שבו עומד החשוד, שאינו קורא עברית, בפני סיכון של הפיכתו לנאשם עם כל התוצאות הפוגעניות הנודעות, יימנע ממנו יידוע בכתב בשפתו לגבי הזכות לשימוע ולגבי הדרך למימושה".
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.