www.what2do.co.il

הימנעות מהרשעה במשפט הפלילי, אימתי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הימנעות מהרשעה במשפט הפלילי, אימתי?

על פי רוב במשפט הפלילי, שורת הדין מחייבת שמי שהובא לדין ונמצא אשם, יורשע בעבירות שיוחסו לו. עם זאת, לבית המשפט קיימת סמכות להסתפק בצו מבחן או צו שירות לציבור, מבלי להרשיע את הנאשם בדין, אך סמכות זו יפה למקרים מיוחדים ויוצאי דופן. שימוש בסמכות הזאת כאשר אין צידוק ממשי להימנע מהרשעה מפר את הכלל, ופוגע בעיקרון השוויון על פי החוק.


סעיף 192א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב – 1982, קובע כי במידה ובית המשפט הרשיע את הנאשם, אך מצא, לפני מתן גזר הדין, שישנו מקום לתת לגביו צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה, רשאי הוא לבטל את ההרשעה ולצוות על המצאת הצו הרלבנטי.

 

גזר דין ללא הרשעה יינתן במקרים בהם מוצא בית המשפט הצדקה לכך בהתחשב בנסיבות העניין, ובכללן אופיו של האדם, עברו, גילו, תנאי ביתו, בריאותו הגופנית ומצבו השכלי, טיב העבירה שעבר וכל נסיבה מקילה שבה נעברה העבירה.


במקרים כאלו רשאי בית המשפט לעשות אחד מן השניים:

  • הרשעת הנאשם והוצאת צו מבחן.
  • הוצאת צו מבחן מבלי להרשיע את הנאשם. זאת כאמור, כל אימת שאין על הנאשם עונש מאסר על תנאי שבית המשפט רשאי לצוות על ביצועו עקב הרשעתו בעבירה שהואשם עליה.


הרציונאל מאחורי הימנעות מהרשעה  - הרתעה מול שיקום העבריין


הימנעות מהרשעתו של אדם אשר נמצא אשם בביצוע עבירה, הינה חריגה ושמורה לנסיבות יוצאות דופן הנוגעות לאופיו של העבריין (עברו, גילו, תנאי ביתו, בריאותו הגופנית והנפשית, מצבו השכלי, טיב העבירה שעבר, וכל נסיבה מקלה אחרת).


הימנעות מהרשעה שמורה למקרים מיוחדים בלבד, בהם שוכנע בית-המשפט כי הפגיעה הקשה שתיגרם לנאשם בעטיה של הרשעה, אינה שקולה כלל ועיקר לתועלת הציבורית המעטה שזו תניב. תועלת ציבורית זו אין כוונתה לנטייה אחר דעת הקהל או המיית לבו. היא נוגעת לתכליות של הרתעת היחיד והרבים, להעברתו של מסר המוקיע את דבר העבירה ואת מבצעו. הרתעה זו חשובה לצורך הקפדה על מדיניות ענישה אחידה המקדמת את יסודות השוויון והוודאות.


הימנעות מהרשעה אפשרית אפוא בהצטבר שני גורמים - ראשית, על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם. שנית, סוג העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה המסוים על ההרשעה בלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי הענישה האחרים


דוגמא לגזר דין שניתן ללא הרשעה:


בית המשפט נמנע בעבר מהרשעתו של אדם אשר הודה בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום, לגבי הפצת הודעות כוזבות באתר אינטרנט, שמטרתן הייתה לגרום לאנשים לרכוש מניות של חברה במטרה להשפיע על שער המניה. הנאשם הודה כי הפיץ את ההודעות באתר תחת שמות בדויים, למרות שהוא בעצמו לא רכש את המניה כלל וכלל. יום למחרת ההודעה, ולמרות שאנשים רבים רכשו מניות החברה, זינק ערכה למעלה ואז צנח בבת אחת ב-9%.


בבית המשפט הודה הנאשם בכל העבירות המיוחסות לו והשופט החליט לגזור את דינו בצו שירות לציבור ללא הרשעה. השופט נימק את החלטתו, שהתקבלה לאחר התלבטויות לא קלות, כנובעת מהיות העבירה ראשונית בישראל, כעבירה של תרמית בניירות ערך באמצעות רשת האינטרנט.

 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.