www.what2do.co.il

האם ניתן לוותר על חובת ייצוג במשפט הפלילי?

דרגו את המאמר

האם ניתן לוותר על חובת ייצוג במשפט הפלילי?

לכל נאשם בפלילים עומדת זכות לייצוג על ידי עורך דין במהלך הדיון בעניינו, כאשר לזכות זו ישנו מקום מרכזי בשיטת המשפט הישראלית. ביסודה של הזכות לייצוג עומד הצורך להבטיח כי יקוים לנאשם הליך הוגן, ועומדים מאחוריה גם אינטרסים הנוגעים לניהול ההליך המשפטי (במקרים בהם קבע המחוקק, חובת ייצוג, רב משקלו של הצורך בהגנה על הנאשם).


נוכח החשיבות הרבה של זכות הייצוג, קבע בית המשפט העליון שהסנגוריה הציבורית חייבת לייצג נאשם גם אם הוא מתנגד למינוי עורך דין, וזאת כל אימת שלא העמיד הנאשם לעצמו סנגור אחר. הלכה פסוקה היא שגם כאשר נאשם אינו משתף פעולה עם סנגורו, מוטב לו ליהנות מהגנה מוגבלת זו מאשר לעמוד בגפו מול המערכת המשפטית.


משפט ללא ייצוג, מי הם החריגים?


כמו בכל עניין בחיים, גם לזכות הייצוג ישנם יוצאים מן הכלל. נאשמים מסוימים מאבדים את אמונם במערכת המשפטית בכלל, ובפעילות הסנגוריה הציבורית בפרט, ואי לכך ממאנים לשתף עם עורכי הדין הממונים בעבורם.

 

במקרים אלו, בהם רמת חוסר שיתוף הפעולה בין נאשם לסנגורו היא כזו שאין עוד משמעות לתפקידו של עורך הדין, ואין עוד תועלת בהגנה שיש ברשותו לספק, רשאי בית המשפט לנהל את ההליך בעניינו של הנאשם גם ללא ייצוגו. בעבר היו גם מקרים בהם בית המשפט ביטל את ייצוגו של נאשם שהתנכל (במילים או במעשים) לסנגורו.


דוגמא לפסק דין - הנאשם מתנכל לעורכי הדין ובית המשפט מבטל את המינוי

בית המשפט ביטל את זכותו של נאשם לייצוג במסגרת ההליך הפלילי בגין התנהגותו של האחרון כלפי הסנגוריה הציבורית, ובהתאם לבקשה בנושא שהוגשה מטעם הסנגורית המחוזית. הנאשם במקרה דנן אמנם ביקש להיות מיוצג, אך בית המשפט קיבל את טענותיה של הפרקליטה המחוזית, אשר טענה כי הוא פונה לעורכי הדין הממונים לו בטונים רמים, מודיע להם קבל עם ועדה שהוא הולך לייצג את עצמו וסבור שעורך הדין אינו אלא כלי שרת בידיו.

 

 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.