www.what2do.co.il

מניעת לחם מאסיר מוסלמי בחג הפסח, האם אפליה?

דרגו את המאמר

מניעת לחם מאסיר מוסלמי בחג הפסח, האם אפליה?

בית המשפט העליון קבע כי אסיר מוסלמי אשר שוהה באגף מעורב בו מוחזקים גם אסירים יהודיים, לא יקבל אספקת לחם במהלך חג הפסח. על פי דעת הרוב בבית המשפט, ההחלטה לא לספק את הלחם לאסיר הינה החלטה סבירה של השב"ס ואין מקום להתערב בה.


האסיר המוסלמי שוהה, כאמור, באגף מעורב עם אסירים יהודיים. בבקשתו טען האחרון כי לא קיים חוק המטיל חובת כשרות על מוסדות המדינה ומניעת מוצר בסיסי כגון לחם הינה פגיעה בלתי מידתית בזכויות היסוד שלו. כמו כן, האסיר טען שאף ההלכה היהודית איננה אוסרת על מתן חמץ לאלה שאינם יהודים.

 

האסיר הביא חוות דעת מטעם הרב הראשי לישראל


האסיר טען כי בקשתו נתמכת הן בחוות דעת מטעם הרב הראשי לישראל והן בחוות דעת מטעם הרב הראשי לשירות בתי הסוהר. המבקש הוסיף כי ישנה אפשרות להחזיק מוצרים שאינם כשרים לפסח בארונית, כל אימת שהמזון מובא לפני כניסת החג ואכילתו אינה פוגעת ברגשותיהם של האסירים שומרי הכשרות.

בית המשפט העליון קבע כי אספקת מזון כתחליף לחם, שאין ספק שהוא מוצר בסיסי, אינה מהווה הפרת חובה חקוקה. לטענת השופטים, אין מקום להרים את הנס החוקתי בכל עת, קל וחומר כאשר מוצא הפשרה איננו עניין מסובך.

השופט אליעזר ריבלין טען בדעת המיעוט כי לחם הינו מוצר יסודי, וכפייה על אסיר שאינו יהודי להימנע מאכילתו במהלך חג הפסח פוגעת בזכויות היסוד שלו. השופט ריבלין גרס כי באותו אופן בו לא מכריחים אסירים יהודים לצום בחודש הרמאדן, אין להכריח אסיר מוסלמי לאכול מצות בחג הפסח.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.