www.what2do.co.il

האם קלטת שחזור רצח תותר לשידור במסגרת תחקיר בטלוויזיה?

דרגו את המאמר

האם קלטת שחזור רצח תותר לשידור במסגרת תחקיר בטלוויזיה?

במסגרת דיון אשר עסק בחופש העיתונאות לעומת עיקרון הסוביודיצה, נאלץ בית המשפט לבחון את אישור הצגת קלטת בה חשוד ברצח מודה במעשים המיוחסים לו ואף מגיע לבצע שחזור המקרה.

 

העיתונאי אמנון לוי, אשר לידיו התגלגלה הקלטת, ביקש לשדרה במסגרת כתבה אשר עסקה בחשודים פליליים המודים בדברים שלא ביצעו. במסגרת הקלטת נראה חשוד ברצח מודה ומשחזר את האירוע, כל זאת למרות שמדובר באדם חף מפשע. לוי גמר אומר להראות את הקלטת במסגרת תוכניתו אך המדינה הביעה על כך התנגדות נחרצת.

 

ההליך בין החשוד שזוכה לבין המדינה עודנו מתנהל


המדינה טענה כי אין לפרסם את הקלטת היות וההליך בעניין הרצח עדיין לא פתור והוא עומד ותלוי בבית המשפט העליון. כמו כן, המדינה הוסיפה כי יש לאסור את פרסום הקלטת משום שהחשוד שנראה בה נמצא בהליכים נזיקיים בעצמו נגד המדינה.


שופט בית המשפט העליון, דוד חשין, קבע כי ישנם מספר טעמים כבדי משקל אשר יש בהם בכדי לתמוך בפרסומה של הקלטת דנא. השופט הוסיף כי החשוד איננו מביע את התנגדותו לפרסום הקלטת ואין בהפצתה במסגרת התוכנית בכדי לפגוע בחשוד או במי מטעמו.

 

כמו כן, המבקשים העידו כי אין הם עומדים לחשוף פרטים מזהים לגבי הצדדים בפרשה (כגון שוטרים או חוקרים) ומדובר במהלך עיתונאי נטו. אי לכך, בית המשפט התיר את פרסום הקלטת כל אימת שיושמטו ממנה פרטים ספציפיים הקשורים לתיק הרצח.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.