www.what2do.co.il

קיצור הליכים פליליים בעקבות הנחיות מטעם היועץ המשפטי לממשלה

דרגו את המאמר

קיצור הליכים פליליים בעקבות הנחיות מטעם היועץ המשפטי לממשלה

הנחיות חדשות מטעם היועץ המשפטי לממשלה, עורך הדין יהודה וינשטיין, עוסקות במשך הטיפול בהליכים פליליים עד להגשת כתבי אישום. מטרתן של הנחיות אלו הינה להביא לייעול וקיצור הליכים פליליים במערכת המשפט הישראלית. ההנחיה אמורה להיכנס לתוקפה בתוך 12 חודשים ובמסגרתה מקווה היועמ"ש ליצור נהלי עבודה מסודרים אשר יחייבו את רשויות התביעה.


ויינשטיין, אשר שימש בעברו כסנגור בכיר, טוען כי ייעול המערכת בתחום הפלילי הינו בעל יתרונות רבים, הן מבחינת מערכת המשפט, הן מבחינת המשטרה והן מנקודת מבטם של החשודים והנאשמים. לדבריו, יש ליצור קשר בין חומרת העבירה על החוק לבין העונש הוטל על המורשע בגינה.כמו כן, קיצור ההליכים הפליליים יביא לכך שעינוי הדין לא יהיה עונש בפני עצמו.

 

לדבריו של ויינשטיין, הליכים פליליים הנמשכים באופן בלתי סביר פוגעים באופן ברור בטיב העדויות והראיות לפיהן בוחן בית המשפט את מושא כתב האישום. מיותר לציין כי פגיעה זו מביאה פעמים רבות גם לפגיעה בצדק המשפטי וביכולתן של התביעה וההגנה להעניק לנאשמים משפט הוגן.

 

התמשכות ההליכים הפליליים מטילה עומס רב על מערכת המשפט ופוגעת בין השאר באינטרס הציבורי במובן הרחב. ההנחיות החדשות הינן תולדה של עבודת מטה מאומצת בחודשים האחרונים בשיתוף עם גורמים במשטרה, בפרקליטות ובמחלקת ייעוץ וחקיקה. ההנחיה מציבות רף מקסימאלי לפרקי הזמן להגשת כתב אישום, מן המועד בו מוגש חומר החקירה לידי הפרקליטות.

 

פרקי זמן קצובים להגשת כתב אישום


ההנחיות כוללות פרקי זמן קצובים לטיפול בתביעה ועל פיהן יהיה על הפרקליטות לפעול בהקדם האפשרי בתוך גדרי זמן קבועים מראש. עבירות מסוג חטא יביאו להגשת כתב אישום בתוך חצי שנה לכל היותר. במידה ומדובר בעבירה מסוג עוון, כתב אישום יוגש, אם בכלל, בתוך שנה ממועד הגעת חומר החקירה. מועד הגשת כתב אישום בגין עבירות מסוג פשע, ועבירות מסוימות מסוג עוון, יעמוד על שנה וחצי ועבירות אשר דינן 10 שנות מאסר ומעלה יביאו להגשת כתב אישום בתוך שנתיים לכל המאוחר.


ההנחיות מוסיפות סייגים נוספים כגון הארכת מועד הגשת כתב האישום במקרים בהם עד מרכזי או החשוד אינם נמצאים בישראל. במסגרת ההנחיות, מציב ויינשטיין גם תיקים מסוימים בעדיפות גבוהה יותר מתיקים אחרים. לדוגמא, תיקים בעדיפות קדימה יהיו תיקים פליליים בהם מעורבים קטינים או חשודים אשר עצורים עד תום ההליכים.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.