www.what2do.co.il

גזר דין לא יעוכב חרף העובדה שהמבקש השתלב היטב בשיקום

דרגו את המאמר

גזר דין לא יעוכב חרף העובדה שהמבקש השתלב היטב בשיקום

בית המשפט העליון דחה את בקשתו של אדם אשר הורשע בעבירות מין ואלימות קשות כנגד אשתו לשעבר, לדחות את ריצוי מאסרו עד לתום הדיון בערעור שהגיש על חומרת העונש. מדובר במקרה בו המבקש הורשע כי במשך שנים נקט באלימות מילולית ופיסית כלפי אשתו.


בכתב האישום תוארו מקרים רבים בהם הכה המערער את אשתו, בעל אותה ללא הסכמתה, איים עליה והתייחס אליה כרכושו הפרטי. המערער הודה בחלק מעובדות כתב האישום ובמסגרת הסדר טיעון הסכים כי יוטל עליו עונש מרבי של עד חמש שנות מאסר. בית המשפט המחוזי הטיל על המערער עונש של ארבע שנות מאסר לריצוי בפועל. המערער מיהר להגיש בקשה לעיכוב ביצוע גזר הדין ובמקביל ערער הוא על חומרת גזר הדין.


באמצעות בא כוחו, טען המערער כי סיכויי הערעור גבוהים, בייחוד לנוכח הפער בין גזר דינו של בית המשפט המחוזי לבין עמדת הגורמים הטיפוליים (אשר ציינו בחיוב רב את השתלבותו בתוכניות השיקום, בשוק העבודה והחרטה הכנה שהביע).
המערער הפנה את בית המשפט לפסיקות קודמות אשר במסגרתן נקבע כי שיקולי השיקום גוברים על שיקולי הענישה במקרים בהם נאשם עבר תהליך שיקום מוצלח ואין נשקפת סכנה ממנו. עוד צוין כי אף המתלוננת העידה בפני שירות המבחן כי אין היא חשה מאוימת מהמערער.

 

המערער ציין כי שוחרר הוא בערבות


עוד טען המערער כי בית המשפט העליון הגמיש את הגישה לפיה ככלל, יש להתחיל בריצוי עונש מאסר מייד עם הגזרו, כאשר אחד השיקולים המנחים לכך כרוך בשאלה האם היה הנאשם משוחרר בערבות במהלך ההליכים נגדו. המערער הדגיש את עובדת היותו משוחרר בערבות מאז מתן פסק הדין ועד למועד הגשת הבקשה והערעור.


בבואו להחליט האם להיעתר לבקשה לעיכוב ביצוע עונש מאסר, על בית המשפט להביא בחשבון את האינטרס הציבורי באכיפה מיידית של עונש המאסר. יחד עם זאת, בית המשפט מחויב להקפיד שמימוש אינטרס זה לא יפגע בזכויותיו של המבקש את עיכוב הביצוע במידה העולה על הנדרש. השיקולים העומדים בפני בית המשפט במקרים מסוג דא הינם – אורך תקופת המאסר, חומרת העבירה, התנהלות המבקש בזמן המשפט, סיכויי הערעור להתקבל וכדומה.

 

לדאבונו של המבקש, בית המשפט דחה את בקשתו. ראשית, השופטים ציינו את חומרת העבירות אשר בוצעו על ידי המערער ואת משך הזמן הארוך בהם נקט האחרון באלימות קשה כלפי אשתו. כמו כן, השופטים הוסיפו כי גזר הדין של בית המשפט המחוזי, אשר ייתכן וסוטה הוא מעט מתסקירי שירות המבחן, מצוי בטווח אשר הוסכם עליו במסגרת הסדר הטיעון.

 

לא זו אף זו, השופטים ציינו כי נוכח העבירות החמורות בהן הורשע המערער, ישנו ספק רב בנוגע לטענותיו של האחרון בדבר ביטול עונש המאסר והמרתו בעבודות שירות. "לנוכח כל האמור ומבלי לקבוע מסמרות בעניין תוצאות הערעור, איני סבור כי קיים סיכוי רב לכך שערכאת הערעור תבטל לחלוטין את רכיב המאסר בפועל בעונשו של המבקש, אף אם תבחר להתערב בעונש שנגזר על ידי בית המשפט המחוזי", סיכם השופט את החלטתו. 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.