www.what2do.co.il

כתב אישום לא יבוטל למרות העדרות פרקליט בשל שביתת הפרקליטים

דרגו את המאמר

כתב אישום לא יבוטל למרות העדרות פרקליט בשל שביתת הפרקליטים

שביתת הפרקליטים, אשר החלה בתחילת חודש נובמבר, גורמת לא אחת לבוקה ומבולקה בבתי המשפט. נאשמים רבים משוחררים למעצרי בית בשל העדרות הפרקליטים מטעם המדינה. בתי המשפט נאלצים, באופן כמעט יומיומי, להתמודד עם השביתה במובניה הפליליים. האם אי התייצבותו של פרקליט למשפט יכולה להביא לביטול כתב אישום תוך פגיעה קשה בנפגעת העבירה? בית המשפט השלום בחיפה קבע כי יש לענות על שאלה זו בשלילה.

 

מדובר בפרקליטה אשר לא הגיעה לדיון הוכחות פלילי בנוגע לכתב אישום אשר הוגש כנגד נאשם. הנאשם טען כי יש להביא לביטול כתב האישום וזאת בשל העדרותה של הפרקליטה. השופטת, אורית קנטו, קבעה כי יש לדחות את בקשתו של הנאשם וזאת בשל החשש כי נפגעת העבירה תיפגע באופן משמעותי בשל ביטול כתב האישום.

 

השופטת ציינה בהחלטתה כי ישנו סיכוי שביטול כתב האישום יביא לזיכויו של הנאשם, רק בשל שביתת הפרקליטים. עצם העובדה שלנאשם קוים שימוע והמדינה מצאה לנכון להגיש כנגדו כתב אישום, מעידה על קיומן של ראיות לכאורה להרשעתו. אי לכך, ביטול כתב האישום לפני עריכת דיון בהוכחות בתיק מהווה פגיעה משמעותית בנפגעת העבירה ובאינטרס הציבורי.

 

השופטת ציינה בפסק הדין כי כבודם של נפגעי העבירה לא יכול להיפגע וזאת בשל שביתת הפרקליטים. לאמור, מדובר באינטרס ציבורי ולאומי ממדרגה ראשונה והתוצאה כי נאשם אשר הוגש כנגדו כתב אישום יזוכה מן ההפקר איננה מתקבלת על הדעת. אי לכך, השופטת קבעה כי יש לדחות את הדיון למועד מאוחר יותר.

 

במקרים אחרים - כתב האישום בוטל

 

יש לציין כי לא מדובר במקרה אשר מעיד על הכלל. בית המשפט השלום בנצרת ביטל כתב אישום אשר הוגש כנגד אדם בעקבות אי הופעת נציג הפרקליטות. במקרה זה, דובר על עבירות תעבורה שבוצעו על ידי הנאשם כשנתיים לפני הדיון בעניינו. עורך דינו של הנאשם, מהסנגוריה הציבורית, ביקש מבית המשפט לבטל את כתב האישום וזאת בשל עינוי הדין אשר נגרם למרשו.

 

השופטת קבעה כי יש מקום לבטל במקרה דנן את כתב האישום וזאת בשל העובדה שמדובר בעבירות שנעברו לפני שנתיים והאינטרס הציבורי איננו שקול לאינטרס האישי של הנאשם שנגרם לו עינוי דין משמעותי. אי לכך, לטענת השופטת, מדובר במקרה המצדיק את ביטולו של כתב האישום. 
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.