www.what2do.co.il

הקראת גזר הדין במשפט קצב תיערך בדלתיים פתוחות

דרגו את המאמר

הקראת גזר הדין במשפט קצב תיערך בדלתיים פתוחות

בית המשפט נעתר באופן חלקי לבקשתם של מספר אמצעי תקשורת להקריא את גזר דינו של הנשיא לשעבר משה קצב בדלתיים פתוחות. עם זאת, השופטים ציינו כי דלתות בית המשפט תיסגרנה במהלך שלב שמיעת הטיעונים לעונש.

 

השופטים קבעו כי עדותו של קצב תתפרסם ברובה לאחר מתן גזר הדין וזאת משום שהדבר מהווה שיקוף של העדות כפי שנשמעה בבית המשפט. למעשה, עדותו של הנשיא לשעבר תתפרסם באופן בו לא ניתן יהיה להתחקות אחר זהותן של המתלוננות.

 

השופטים - יהודית שבח, מרים סוקולוב, וג'ורג' קרא - כתבו בהחלטתם כי בבוא בית המשפט לדון בהליכים פליליים הקשורים לעבירות מין, חובה עליו להגן על המתלוננים. מדובר אפוא בעניין משפטי ומוסרי אשר נועד לעודד מתלוננים נוספים לפנות לקבלת סיוע מגורמי האכיפה והמשפט במידה והיו הם קורבן לעבירות מתחום זה.

 

אחת הסיבות להימנעות מפתיחת הדלתות גם בשלב הטיעונים לעונש היא ההגנה על זהותם ופרטיהן של המתלוננות. בית המשפט קבע כי מספיק שאחד הצדדים או העדים, אפילו בהערת אגב, יפלוט את שמה של מתלוננת זו או אחרת, או ינדב פרטים שיאפשרו התחקות אחר זהותה, בכדי לגרום למתלוננת זו עוול של ממש. המתלוננות אמנם הסכימו כי עדויותיהן תתפרסנה ללא פרטים מזהים, אך מאופי המעשים ניתן יהיה להתחקות אחר זהותן, נקבע בהחלטת בית המשפט.

 

השופטים קבעו לא ניתן יהיה להתיר את פרסום "השיטה" בה נקט קצב בהתנהלותו מול המתלוננות. עם זאת, לאחר מתן גזר הדין יותרו לפרסום עדותם של עדים תומכים כגון מקורבה של א' ממשרד התיירות, ירון ארמוזה, ח"כ שלי יחימוביץ'. השופטים אסרו, עם זאת, על פרסום עדותה של הפסיכולוגית איריס ישראל, כאשר לטענתם גילוי העדות עלול לגרום לפגיעה חמורה בפרטיות המתלוננת א'.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.