www.what2do.co.il

זיכוי אשר ניתן בעקבות אי הופעת פרקליט במהלך שביתת הפרקליטים יבוטל

דרגו את המאמר

זיכוי אשר ניתן בעקבות אי הופעת פרקליט במהלך שביתת הפרקליטים יבוטל

בית המשפט המחוזי קבע כי יש לבטל פסק דין אשר ניתן בבית משפט השלום, במסגרתו זיכה בית משפט קמא נאשם מעובדות אשר יוחסו לו בכתב אישום. בפסק הדין בערעור נכתב כי אין לזכות נאשם רק משום שפרקליט התביעה לא הופיע לדיון במהלך שביתת הפרקליטים.

 

בעקבות קבלת הערעור, יוגש כנגד הנאשם כתב אישום מחודש, תחת כתב האישום אשר בוטל. בית המשפט המחוזי קבע עוד כי שביתת הפרקליטות גרמה לכל היותר להשחתת זמנו של הסנגור ולהוצאות, עם זאת, לא מדובר בעיוות הדין.


מדובר בנאשם אשר הוגש כנגדו כתב אישום בשל ניסיון, לכאורה, להונות חברת ביטוח לפצותו בגין טביעת ספינה בבעלותו. בכתב האישום יוחסו לנאשם שורה של עבירות וביניהן זיוף מסמך, בידוי ראיות, עדות שקר, ושימוש במסמך מזויף. חודש לאחר תחילת שביתת הפרקליטים, ולאחר שנשמעו 15 ישיבות קודמות בתיק, הייתה אמורה להתקיים בעניינו של הנאשם ישיבת הוכחות. עורכת הדין מטעם הפרקליטות הפלילית במחוז חיפה לא הגיעה לדיון בשל השביתה.


אי לכך, ב"כ של הנאשם ביקש לזכות את מרשו מכל האישומים. בית המשפט השלום נעתר לבקשת הסנגור וקבע כי אי הופעתה של המדינה לדיון, כמוה כחזרה מכתב האישום. השופט ציין אמנם כי מדובר בהחלטה קשה, שכן מדובר בזיכוי נאשם רק מן הטעם של אי הופעת פרקליט, ולא לאחר שמיעת הראיות לגופן. עם זאת, נקבע, הנאשם זכאי ככל נאשם, להליך הוגן. דהיינו, אמנם זיכוי נאשם בקונסטלציה זו פוגע באינטרס הציבורי, אך גם ניהול משפט ארוך ומייגע בשל שביתת הפרקליטים פוגע אף הוא באינטרס זה.

 

המדינה מגישה ערעור


המדינה הגישה ערעור על החלטת בית המשפט לבית המשפט המחוזי. בערעור נטען כי הפרקליטה נמנעה מלהופיע לדיון בשל סכסוך עבודה, ולא משום זלזול בכתב האישום. לטענת המדינה, מדובר באי הופעה מכוונת אשר לא יכולה להביא למצב בלתי נסבל של זיכוי בדין בטרם בחינת המקרה לגופו.


בית המשפט המחוזי קבע, כאמור, כי יש לקבל את ערעור המדינה. השופטים כתבו בפסק הדין כי לא ניתן לראות באי התייצבות הפרקליטה לישיבת ההוכחות בתור אירוע אשר גורם נזק עד כדי עיוות הדין לפי חוק סדר הדין הפלילי.

 

נפסק כי בית המשפט צריך במקרים כגון אלו לערוך איזון כולל בין האינטרס הציבורי של השלמת הדיון מחד, לבין מידת הפגיעה בהליך המתנהל כנגד הנאשם בראי המשפט הפלילי מאידך. בחינת שתי כפות המאזניים הללו מחייבת את המסקנה כי התוצאה אליה הגיע בית משפט קמא הינה בלתי סבירה, נכתב.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.