www.what2do.co.il

אישור לעריכת ראיון בטלוויזיה עבור אסיר המרצה מאסר עולם

דרגו את המאמר

אישור לעריכת ראיון בטלוויזיה עבור אסיר המרצה מאסר עולם

בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתו של העבריין המורשע, פרנסואה אבוטבול, להתראיין לתוכנית בערוץ 10 אשר עוסקת בפרשת רציחתו של הנער רענן לוי. אבוטבול מרצה עונש מאסר עולם אשר נגזר עליו בבית המשפט המחוזי בתל אביב בשנת 2009, וזאת בגין רציחתו של לוי בשנת 2004 ביציאה ממועדון בקיבוץ שפיים.

 

שירות בתי הסוהר סירב לאפשר את הראיון, ובעקבות כך הוגשה על ידי אבוטבול בקשה לבטל את החלטת השב"ס. בבקשתו, אבוטבול טען כי ההחלטה למנוע ממנו להתראיין מהווה פגיעה בחופש הביטוי שלו, וכן היא בלתי סבירה ואינה חוקתית. אבוטבול עוד הוסיף כי הוא מוכן ששירות בתי הסוהר יבחן את החומרים בטרם שידורם, ויצנזר כל אמרה אשר נראית לו כמסוגלת לפגוע במשפחתו של הקורבן. 
 

שירות בתי הסוהר טען כי נימוקים שונים עומדים מאחורי ההחלטה שלא להתיר לעבריין להתראיין לאמצעי התקשרות. ראשית, מדובר באדם המשתייך לארגון פשיעה מוכר, וכן התנהגותו של אבוטבול בכלא הינה שלילית ביותר. כמו כן, שירות בתי הסוהר הוסיף כי משפחתו של הקורבן מתנגדת לראיון באופן נחרץ.

 

בית המשפט מאשר את הראיון


חרף כך, בית המשפט קבע כי יש לקבל את הבקשה של האסיר, ואין להגביל את חופש הביטוי שלו. השופטת, קלרה רג'יניאנו, קבעה כי שירות בתי הסוהר צריך היה להציג בפניה טעמים עניינים אשר ניתן לפגוע בגינם בחופש הביטוי של המבקש.

 

סמכותו של השב"ס לאסור על ראיון באמצעי התקשורת, נכתב בפסק הדין, נובעת מסכנה וודאית לשלום הציבור. בכל מקרה, על מדובר בהחלטה אשר בסמכותו של השב"ס לקבל, בהתאם לשיקולי מידתיות.


במקרה דנן, נפסק כי השיקול המהותי היחיד בו יש לדון הוא הפגיעה האפשרית במשפחתו של הקורבן. עמדת המשפחה מובנת, כתבה השופטת, אך יש לאזן בינה לבין השיקולים האחרים, לרבות זכויותיו הבסיסיות של האסיר. בפסק הדין נכתב כי במקום בו האסיר מסכים כי השב"ס יעבור על החומרים וימנע מדברים פוגעניים להיכנס בתוכם, נראה כי אין מנוס מלהתיר את הראיון.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.