www.what2do.co.il

כתב אישום בוטל במהלך שביתת הפרקליטים - האם יחודש ההליך הפלילי?

דרגו את המאמר

כתב אישום בוטל במהלך שביתת הפרקליטים - האם יחודש ההליך הפלילי?

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי יש לחדש את ההליך הפלילי אשר החל בעניינן של שתי אחיות שעבדו במעון חוסים, וזאת למרות שכתב האישום שהוגש כנגדם בוטל במהלך שביתת הפרקליטים. בכתב האישום נטען כי השתיים לא מנעו מאחת המטופלות במעון מלפגוע בעצמה, ובכך גרמו ברשלנותן למותה. כתב האישום אשר הוגש כנגד האחיות בוטל בעת שביתת הפרקליטים. .


בית המשפט הורה על חידוש כתב האישום, וזאת בעקבות תוצאותיה של חקירת נסיבות פטירת המנוחה. בכתב האישום מיוחסות לאחיות עבירות הנוגעות להפרת חובתן כלפי החוסה. האחיות טענו מספר טענות מקדמיות אשר היה בהן כדי לבטל, לשיטתן, את כתב האישום. לטענתן, עצם העובדה שהפרקליט מטעם המדינה לא התייצב לדיון בעניינן, בשלב ההוכחות בתיק, חייב להביא לביטול כתב האישום. המדינה טענה כי ביטולו של כתב האישום נעשה ללא הצדקה ועל כן יש לחדשו.


בית המשפט קבע כי יש לקבל את ערעורה של המדינה על זיכויין של הנאשמות. השופט, רון שפירא, ציין כי מרגע שבית משפט קמא החליט שאין לקבל את טענותיהן המקדמיות של הנאשמות, והורה להן כי עליהן להשיב לאישום, לא הייתה כל הצדקה לזכותן רק משום שהפרקליט נמנע מלהתייצב לדיון.

 

שביתת הפרקליטים לא תיפגע בצדדים שלישיים


כמו כן, שביתת הפרקליטים, נכתב בפסק הדין, הינה כלי אשר נתון בידיהם של הפרקליטים על פי חוק, וזאת על מנת לנסות ולהפעיל לחץ על המדינה להעלות שכרם ולשפר תנאיהם. יש לצמצם אפוא את הפגיעה של שביתות במשק בצדדים שלישיים. החוק מציב הגנות חלקיות כנגד שובתים, ובדומה לכך יש להגן על המדינה מטענות של רשלנות או כוונה לפגוע בהליך פלילי בגין שביתה.


זכותם של הפרקליטים לשבות איננה שווה לזכותן של הנאשמות לזיכוי ללא ניהול הליך פלילי והוכחות מסודרות בעניינן. כמו כן, מדובר במקרה בו בוטלו בסך הכל שתי ישיבות בלבד בדיון הפלילי. אי לכך, לא ניתן לקבוע כי הנאשמות סבלו מעינוי דין כה משמעותי אשר יש בו כדי להביא לביטול כתב האישום שהוגש כנגדן. קל וחומר כאשר האחיות תוכלנה לבקש, ללא קשר לתוצאות ההליך, פיצויי עקב הארכת הדיון שלא לצורך. 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.