www.what2do.co.il

האם שירות בתי הסוהר פגע בזכותו של אסיר ביטחוני לחופש התייעצות עם עורך דין?

דרגו את המאמר

האם שירות בתי הסוהר פגע בזכותו של אסיר ביטחוני לחופש התייעצות עם עורך דין?

בית המשפט קבע כי איברהים אבו-מוצטפא, אשר מרצה בישראל עונש מאסר של 15 שנה בגין הנחת מטען חבלה, חברות בארגון עוין וניסיון רצח, לא יוכל לנהל שיחת טלפון עם עורך דינו. בהחלטת בית המשפט נקבע כי יש לקבל את עמדת השב"ס לכך שלא מדובר בפגיעה בזכויותיו של האסיר.

 

השב"ס טען כי האסירים הביטחוניים יכולים להיפגש עם סנגוריהם מדי יום, ואין כל הגבלה על קשר בין עורך הדין לאסיר בדרך של מכתבים ואף פקס (באמצעות הנהלת בית הסוהר). כמו כן, שירות בתי הסוהר ביקש מבית המשפט להבחין מבחינת המסוכנות בין אסירים פליליים לאסירים ביטחוניים.


האסיר טען, לעומת זאת, כי מדובר בפגיעה של ממש בזכויותיו על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. לדבריו, עסקינן באפליה בין אסיר לאסיר ומגבלה זו אינה מוטלת על אסירים פליליים.

 

הבדל בין אסירים ביטחוניים לאסירים פליליים

 

בית המשפט קיבל, כאמור, את עמדת השב"ס. שופטת בית המשפט המחוזי, קלרה רג'יניאנו, כתבה בהחלטתה כי היות ולא ניתן לדעת את זהותו של האדם הנמצא מצידו השני של קו הטלפון, לא עומד העותר בתנאים הקבועים בפקודה. מדובר בסיכון של ממש ומכאן קיימת הצדקה לשלול את שיחות הטלפון המבוקשות, קבעה השופטת בהחלטתה.


השופטת הביאה בהחלטתה את הדברים אשר נאמרו בעניין המגבלות הנוספות על אסירים ביטחונים על ידי השופט יצחק כהן בבג"צ 221/80 דרוויש נגד שירות בתי הסוהר.

 

"האופי המיוחד הזה של התארגנות אסירים ביטחוניים, התארגנות המביאה לידי ביטוי עוינות לשלטון, מצדיק את האמצעים הביטחוניים שיש לנקוט כלפי אסירים אלו", כותב כהן, "אמצעים אלו חייבים להיות חמורים יותר מאשר האמצעים הביטחוניים הנקוטים כלפי אסירים פליליים. ההפליה איננה על-כן הפליה פסולה. אפליה אינה נובעת משיקולים פסולים, אלא משיקולים ענייניים של שמירה על הביטחון בבתי הסוהר".
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.