www.what2do.co.il

מה העונש על סיוע לעבירה פלילית?

דרגו את המאמר

מה העונש על סיוע לעבירה פלילית?

כאשר אדם שומע פרטים חשודים, המרמזים על כך שעומדת להתבצע עבירה פלילית, כמו סחר בסמים, פריצה לבית, גניבת רכב, או כל מעשה לא חוקי אחר, עליו לדווח על כך למשטרה, אחרת הוא עלול למצוא עצמו אשם בסיוע לעבירה פלילית, ולשאת במחצית העונש הקבוע בחוק על ביצוע העבירה העיקרית. 

 

שותפים לדבר עבירה

 

סעיף 29 לחוק העונשין קובע שההגדרה של מבצע העבירה, כוללת גם את מי שביצע אותה מטעם אדם אחר וגם את אלו שפעלו יחדיו. סעיף 29(ב) קובע שהמבצעים עבירה בצוותא נחשבים לשותפים בביצוע המעשה הפלילי תוך עשיית פעולות לצורך ביצועו, ואין הבדל אם פעולות אלו נעשו יחד או שחלק מהם נעשו על ידי אדם אחד וחלק על ידי אדם אחר.

 

שותפים לדבר עבירה יכולים להיות גם שותפים שהיסוד הנפשי שלהם היה דומה לזה של העבריין העיקרי, גם אם החלק המעשי שלהם היה קטן יותר באופן יחסי. נאשמים בעבירה של סיוע, יכולים להיות שותפים ישירים, שהיו מעורבים בתכנון המקדים לפשע ותרמו בפועל בזמן ביצוע העבירה, כמו שמירה מחוץ לזירת האירוע, והם יכולים להיות מסייעים לעבירה בעצם תרומתם ליצירת תנאים לביצוע המעשה, בכך שהיו מודעים לכך שהעבירה עומדת להתבצע, אך לא הודיעו לרשויות, או פעלו בדרך אחרת למניעתה.

 

התנהגות פאסיבית תורמת לביצוע המעשה

 

המסייע נחשב לשותף משני ובלתי ישיר, מאחר שאינו נוטל חלק בביצוע העיקרי של העבירה, אך יש בהתנהגותו הפאסיבית או האקטיבית פוטנציאל לתרום לעשיית העבירה. אדם שהודיע בעוד מועד לרשויות על ביצוע העבירה, לא יישא באחריות פלילית מלאה, גם במקרה שהעבירה בוצעה.

 

סיוע לעבירה פלילית מוגדרת בחוק העונשין כעבירה בפני עצמה. על פי סעיף 31 בחוק, המסייע לעבירה הוא מי שטרם או בעת ביצוע העבירה, פעל כדי לאפשר להשלים את המעשה, באמצעות אבטחה ומניעה של תפיסת העבריין העיקרי, או תרם ביצירת תנאים לביצוע העבירה.

 

סיוע לעבירה פלילית יכול להיות באמצעות נטרול מאבטחים, מתן מידע רלוונטי, עזרה פיזית, אספקת אמצעים שונים, כמו נשק ועוד. בית המשפט מוסמך לקבוע האם מדובר בשותפות מלאה וישירה, או במתן סיוע. כתב אישום יוגש נגד המסייע אם העבריין העיקרי עבר את העבירה או עבר את עבירת הניסיון.

 

סיוע לאחר מעשה

 

לא ניתן להגיש כתב אישום אם המסייע לא היה מודע להתנהגותו התורמת ולא היה מודע לכך שהעבריין העיקרי עומד לבצע או להשלים את ביצוע העבירה. כמו כן, סיוע לאחר מעשה, אינו נחשב לסיוע לעבירה, אלא יכול להוות עבירה נפרדת.

 

העונש על סיוע לעבירה פלילית הוא מחצית מהעונש הקבוע בהתאם לסוג העבירה, כך לדוגמה, אם בגין עבירת רכוש נגזר על העבריין העיקרי שש שנות מאסר, המסייע צפוי לשלוש שנות מאסר. במקרים חריגים של עונש מוות המסייע צפוי לעונש מאסר של עשרים שנה, וכאשר העונש הוא מאסר עולם, העונש הצפוי למסייע הוא עשר שנות מאסר.

 

אם בית המשפט החליט להטיל על העבריין העיקרי עונש מזערי, עונשו של המסייע לא יפחת ממחצית, ובעבירה שנקבע לה עונש חובה, רשאי בית המשפט להטיל על המסייע עונש קל מזה, בהתאם לשיקול דעתו, נסיבותיו האישיות של הנאשם ותוצאות העבירה.

 

אם המסייע לא תרם להגשמת התכנית העבריינית, ובסופו של דבר העבירה לא בוצעה, המסייע לא יישא באחריות פלילית. אם הוא הצליח למנוע את ביצוע העבירה או את השלמתה, או אם הודיע למשטרה, או פעל בדרך אחרת, לא ניתן להטיל עליו אחריות פלילית מלאה.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.