www.what2do.co.il

הודאה באשמה בהליך פלילי

דרגו את המאמר
  התקבלו 7 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

הודאה באשמה בהליך פלילי

חשוד המצוי בחקירה פלילית במשטרה יכול להודות באשמה. ההודאה באשמה מהווה ראיה קבילה וחזקה בכתב האישום ומוגשת על ידי התביעה כראיה מרכזית להרשעת הנאשם בעבירה המיוחסת לו. ההודאה יכולה להימסר בכתב, בכך שהיא נרשמת על ידי החוקר, ונחתמת על ידי הנאשם בחקירה, או להימסר בעל פה באמצעי חקירה באמצעות מדובב משטרתי או הקלטה.

 

כאשר נאשם מודה בעובדה כלשהי, בית המשפט יראה בה כמוכחת, מלבד במקרים חריגים ונדירים שבהם לא ניתן לקבל את ההודאה כראיה. בדרך כלל בתי המשפט מייחסים משקל רב להודאה באשמה בהכרעה, בפרט במקרים שבהם אין ראיות ישירות אחרות.

 

דבר מה נוסף לצורך הרשעה

 

נאשם שהודה בביצוע עבירה פלילית רשאי לחזור בו מהודאתו בכל שלבי המשפט, גם לאחר מתן גזר הדין, אולם הדיון ייפתח מחדש רק בנסיבות חריגות. כמו כן, ההודאה אינה יכולה לשמש ראיה בלבדית להרשעה, בשל חשש להודאת שווא שיכולה להימסר מסיבות שונות, ונדרש עוד דבר מה נוסף לחיזוקה.

 

לצורך הרשעת חשוד בפלילים על בסיס הודאתו ולחשש מאפשרות הרשעת חף מפשע, נדרש דבר מה נוסף, שיכול להיות תוספת ראייתית קטנה, כמו התאמה בין תיאור שנמסר על ידי החשוד לממצאים מזירת האירוע. דבר מה נוסף יכול להיות ראיה ישירה או נסיבתית המאשרת את תוכן ההודאה, אך אינה חייבת להיות קשורה לזהות הנאשם כמי שביצע את העבירה.

 

תוקף הודאה באשמה מעוגן בחוק, אשר קובע תנאים מסוימים לקבילותה. לשם כך נדרשים החוקר או המדובב שהיו נוכחים בעת מתן ההודאה לאמת את תוכנה, ויש לאמת את הנסיבות החוקיות למתן הודאה, ולוודא שהיא נמסרה ללא כפייה מרצון חופשי. הודאת שווא יכולה להימסר בטעות או תוך הטעיה, בעקבות השפעת החקירה על מבנה אישיותו של החשוד, בשל לחצים משפחתיים או חברתיים, או כדי לחפות על אדם אחר אשר ביצע את העבירה הפלילית.

 

ההודאה יכולה להימסר בעקבות מצוקה נפשית מחשש שאם החשוד לא יודה יקרה משהו שעלול לפגוע בו או בבני משפחתו, או בשל לחץ ורצון שהמעצר יסתיים במהירות, בשל חשש מהפעלת אלימות מצד החוקרים, ואף במקרים קיצוניים החשוד עלול להפנים את גרסת החוקר ולא להבחין בינה לבין המציאות.

 

חזרה מהודאה באשמה

 

סעיף 153 לחוק סדר הדין הפלילי, קובע כי נאשם שהודה בעובדה במהלך חקירה או משפט, רשאי לחזור בו בחלק מהדברים או בכולם, באישור בית המשפט מנימוקים מיוחדים, לאחר שהוכח כי ההודאה לא נמסרה מרצונו החופשי, כתוצאה מלחצים לא סבירים בחקירת משטרה, או בשל חוסר הבנה או אי ידיעה של כל פרטי כתב האישום.

 

סעיף 154 לחוק קובע כי עובדה שהנאשם הודה בה תיחשב כראיה, אלא אם בית המשפט סבר שאין לקבלה או שהנאשם חזר בו. בנסיבות חריגות ישקול בית המשפט להתיר חזרה מהודאה באשמה, אם השתכנע כי הנאשם לא הבין את משמעות הודאתו, או כאשר ההודאה הושגה שלא כדין באופן המצדיק את פסילתה. במקרה שבית המשפט התיר לנאשם לחזור בו מהודאתו לאחר הכרעת הדין, ההכרעה תבוטל והדיון ייפתח מחדש.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.