www.what2do.co.il

מהן הנסיבות הקשורות בביצוע עבירה פלילית?

דרגו את המאמר
  התקבלו 2 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

מהן הנסיבות הקשורות בביצוע עבירה פלילית?

סעיף 40ט לחוק העונשין עוסק בנסיבות הקשורות בביצוע העבירה לצורך קביעת עונש הולם לנאשם בהליך הפלילי. על פי הוראות סעיף זה, בעת קביעת מתחם עונש הולם למעשה העבירה שביצע הנאשם, מתחשב בית המשפט בהתקיימותן של נסיבות הקשורות בביצוע העבירה, ובמידה שבה התקיימו, ככל שסבר שהן משפיעות על חומרת מעשה העבירה ועל אשמו של הנאשם.

 

כדי להכריע מהו העונש ההולם, נדרש בית המשפט לקבוע את מתחם הענישה, שבמסגרתו קיים העונש ההולם בנסיבות העבירה, אשר יכול לנוע בין קנס כספי, התחייבות שלא לבצע עבירה דומה בעתיד, מאסר על תנאי למשך תקופה מוגבלת, צו מבחן וצו שירות לתועלת הציבור בהיקף שעות מסוים, עבודות שירות ומאסר בפועל למשך תקופה שייראה לנכון ועל פי העונשים הקבועים בחוק העונשין בהתאם לסוג העבירה.

 

סטייה ממתחם הענישה הקבוע בחוק

 

במסגרת מתחם הענישה בית המשפט בוחן את הנסיבות הקשורות לעצם ביצוע העבירה, לרבות התנהגות הנאשם בביצוע העבירה, היחס שלו כלפי המתלונן, מידת אכזריותו בעת ביצוע העבירה, הסיבות שגרמו לנאשם לבצע את מעשיו, מידת הפעילות שלו בביצוע העבירה, האופן שבו תכנן את העבירה ועוד.

 

לאחר שיקבע מהו מתחם הענישה הראוי בנסיבות המקרה הספציפי, יבחן בית המשפט האם יש מקום לסטות מן המתחם ולהקל או להחמיר בעונש, בהתאם לשיקולי השיקום, עברו הפלילי והרשעות קודמות, חשש להישנות עבירות דומות בעתיד וכדומה. בשלב הסופי יהיה על בית המשפט להכריע מהו העונש ההולם ולגזור את הדין.

 

תכנון שקדם לביצוע העבירה

 

בהתאם להוראות סעיף 40ט לחוק העונשין, בית המשפט מתחשב בתכנון שקדם לביצוע העבירה, כך שאם קדם תכנון מקדים לביצוע העבירה, העונש יהיה חמור יותר. לדוגמה: אם נאשם בעבירת אלימות נשא עליו נשק שלא כדין, סביר להניח שהוא תכנן מראש לפגוע במתלונן.

 

חלקו היחסי של הנאשם

 

בית המשפט מתחשב בחלקו היחסי של הנאשם בביצוע העבירה ומידת ההשפעה של אחר על הנאשם בביצוע העבירה. כלומר, האם הנאשם היה שותף מלא לביצוע העבירה והפעיל עקב כך אנשים נוספים, או שהוא היה פחות פעיל, ורק המתין ברכב בשעה שבוצעה עבירת רכוש, או שימש כנהג והסיע את הנאשם המרכזי אל זירת הפשע ובחזרה.

 

הנזק שנגרם או שהיה צפוי להיגרם

 

בית המשפט מתחשב בנזק שהיה צפוי להיגרם מביצוע העבירה ובנזק שנגרם מביצוע העבירה, כך למשל אם הנאשם גרם כתוצאה ממעשיו לנזקי גוף ונפש, או עשוי היה לגרום נזק חמור, העונש יהיה משמעותי יותר.

 

יחסו של הנאשם כלפי נפגע העבירה

 

בית המשפט מתחשב בסיבות שהביאו את הנאשם לבצע את העבירה, ביכולתו להבין את אשר הוא עושה, את הפסול שבמעשהו או את משמעות מעשהו, לרבות בשל גילו, יכולתו להימנע מהמעשה ומידת השליטה שלו על מעשהו, לרבות עקב התגרות של נפגע העבירה. בנוסף מתחשב בית המשפט במצוקתו הנפשית של הנאשם עקב התעללות בו על ידי נפגע העבירה, בקרבה לסייג לאחריות פלילית, באכזריות, האלימות וההתעללות של הנאשם במתלונן או ניצולו ובניצול לרעה של כוחו או מעמדו או של יחסיו עם נפגע העבירה.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.