www.what2do.co.il

צו איסור פרסום בהליך הפלילי – באילו מקרים אפשר להוציא צו?

דרגו את המאמר

צו איסור פרסום בהליך הפלילי – באילו מקרים אפשר להוציא צו?

צו איסור פרסום במסגרת ההליך הפלילי אוסר לפרסם מידע הנמצא בידי בתי המשפט, ונועד למנוע פגיעה בחקירה פלילית או פגיעה בשמו הטוב או בחייו של חשוד שנפתחה נגדו חקירה, נפגע עבירה, נאשם או מורשע בפלילים. את הצו רשאים לבקש התביעה, החשוד, הנאשם, או עד בהליך הפלילי.

 

סעיף 70 לחוק בתי המשפט קובע כי חל איסור פרסום שמו של חשוד המצוי בחקירה משטרתית, שטרם הוגש נגדו כתב אישום, או פרסום כל פרט אחר אשר יש בו כדי לזהות את החשוד. מטרת הצו היא להגן על אינטרסים של הציבור, למנוע פגיעה בחקירה ולמנוע פגיעה בשמו הטוב וחייו של הנחקר והמעורבים בפרשה.

 

איסור פרסום שם החשוד במשך יומיים

 

האיסור תקף למשך 48 שעות החל מהמועד שבו נודע לחשוד על קיום חקירה, או עד לסיום הדיון הראשון שהתקיים בבית משפט. איסור הפרסום חל במשך יומיים על כלל החשודים, למעט במקרים חריגים, כמו מקרים שהפרסום דרוש לצורך החקירה או לצורך אזהרת הציבור.

 

בתום 48 שעות או לאחר מועד קיום הדיון, איסור הפרסום פוקע, ואם החשוד לא יבקש להמשיך את איסור פרסום זהותו, באמצעות עורך דין פלילי, ניתן יהיה לחשוף בציבור את שמו ופרטיו. בית המשפט יכול לאסור את פרסום שמו כאשר הדבר עלול לגרום לו לנזק חמור, וכאשר בית המשפט סבור כי יש להעדיף את מניעת הנזק על פני העניין הציבורי.

 

איסור פרסום פרטיו של קטין

 

החוק קובע כי אסור לפרסם דבר על דיון שהתנהל בבית משפט בדלתיים סגורות אלא ברשות בית המשפט, ואף אסור לצלם באולם בית משפט ולפרסם תצלום כזה אלא ברשות בית המשפט. כאשר החשוד, הנאשם או נפגע עבירה הוא קטין, אסור לפרסם את שמו או כל דבר אחר העשוי להביא לידי זיהויו, בין על ידי כלל הציבור ובין על ידי סביבתו הקרובה, או לרמוז על זיהויו באמצעות פרסום קולו, דמותו, סביבתו או דמויות הקרובות לו.

 

בית המשפט מוסמך להוציא צו איסור פרסום על דיון המתנהל בדלתיים סגורות, בדיון שבו אחד הצדדים או אחד העדים הוא קטין שטרם מלאו לו 18 שנה, כדי להגן על ביטחון בעל הדין, עד, או אדם ששמו הוזכר בדיון, או לשם מניעת פגיעה חמורה בפרטיות.

 

אכיפת צו איסור פרסום באינטרנט

 

בעקבות הפיכת האינטרנט והרשתות החברתיות למקור המידע המהיר והרחב ביותר, לעתים קרובות שמות של חשודים מתפרסמים לפני שהוגשה בקשה לצו איסור פרסום על שמם, דבר שעלול לגרום נזק כבד ובלתי הפיך, ואף האכיפה באינטרנט כיום כמעט ובלתי אפשרית.

 

עם זאת פרסום שמו של נפגע עבירה מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 352 לחוק העונשין, והעונש על הפרת צו פרסום של בית משפט הוא עד שישה חודשי מאסר, וכאשר מדובר בקטין שהוא חשוד, נאשם, עד או נפגע עבירה, העונש על הפרת הצו הוא עד שנת מאסר. כמו כן, חשוד ששמו פורסם בניגוד להוראת בית המשפט יכול לתבוע עוולות נזיקיות, כגון הפרת חובה חקוקה, ובמקרים מסוימים אף מכוח חוק איסור לשון הרע.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.