www.what2do.co.il

מהי אחריות פלילית על פי חוק העונשין?

דרגו את המאמר
  התקבלו 4 דירוגים בציון ממוצע: 4.0 מתוך 5

מהי אחריות פלילית על פי חוק העונשין?

כדי להגיש כתב אישום ולהעמיד לדין נאשם במסגרת ההליך הפלילי, יש צורך שהתנהגותו העבריינית תישא אשמה פלילית, הכוללת: אחריות אישית לביצוע העבירה, כשרות פלילית - כלומר שהוא אדם בגיר בעל חופש בחירה ויסוד נפשי להרשעה בעבירה פלילית.

 

היסוד נפשי הנדרש להרשעה בפלילים משתנה מעבירה אחת לאחרת בהתאם לסוג העבירה, ויכול להיות מחשבה פלילית, כגון: כוונה, פזיזות או מודעות, או מסוג רשלנות, או מסוג עבירות קפידה, כמו: נסיעת בלילה ללא אורות, שבהן לא נדרש יסוד חיובי של מחשבה פלילית, אולם, גם בעבירות אחריות קפידה אדם לא יישא באחריות פלילית אם פעל ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשה כל שביכולתו כדי למנוע את העבירה.

 

יסוד פיזי של התנהגות פלילית

 

עקרון היסוד העובדתי בהליך הפלילי קובע כי לא ניתן להטיל אחריות פלילית על אדם שעבר על הוראות חוק העונשין, אלא אם קיים יסוד פיזי של התנהגות פלילית, המהווה סכנה של ממש לאינטרס הציבורי. כדי להטיל אחריות פלילית על חשוד, לא די בכוונה או מחשבה פלילית ויש צורך בהתנהגות פלילית. כמו כן, בית המשפט לא מטיל אחריות פלילית על מידה מינימלית של פגיעה באינטרס הציבורי, ולא גוזר עונשים רק על כוונות ומחשבות פליליות שלא באו לידי מימוש בפועל, חוץ מעבירות נגד ביטחון המדינה, כמו רצון לבגוד במדינה וכדומה.

 

גיל מינימלי של אחריות פלילית

 

כיום הגיל המינימלי של אחריות פלילית בארץ הוא 12 שנים. חוק העונשין קובע כי אדם יכול לעמוד לדין פלילי רק אם הוא נושא באחריות פלילית ונחשב כשיר לעמוד לדין, לרבות שפיות הדעת ובגרות הדעת, ורק אם התנאים מתקיימים נבדקים יסודות העבירה הפלילית. על כן לא ניתן להעמיד לדין אדם הלוקה בשכלו או קטין מתחת לגיל 12, ולא ניתן להגיש נגדו כתב אישום, גם אם יש חשד סביר שהוא מעורב בביצוע עבירה פלילית חמורה.

 

קטין מעל גיל 12 עד גיל 18 שביצע עבירה פלילית זכאי למספר הקלות ייחודיות בהליך הפלילי. כך למשל, תקופת ההתיישנות על העבירות תהיה קצרה יותר לעומת נאשם בגיר. ניתן להגיש כתב אישום נגד קטין עד 12 חודשים לכל היותר מהיום שבו ביצע הקטין את העבירה, מלבד במקרים חריגים. וכמו כן, קטין נשפט בבית משפט לנוער, אשר שם דגש על שיקום וטיפול על חשבון מיצוי הענישה.

 

אחריות פלילית של תאגיד

 

סימן ד' לחוק העונשין עוסק באחריות פלילית של תאגיד, וקובע כי תאגיד יישא באחריות פלילית כאשר העבירה נעברה על ידי אדם במהלך מילוי תפקידו בתאגיד, כאשר מדובר בעבירה המצריכה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות, אם, בנסיבות העניין ולאור תפקידו של האדם, סמכותו ואחריותו בניהול עניני התאגיד, יש לראות במעשה שבו עבר את העבירה, ובמחשבתו הפלילית או ברשלנותו, את המעשה, והמחשבה או רשלנותו של התאגיד. במקרה שהעבירה נעברה במחדל, כאשר חובת העשייה מוטלת במישרין על התאגיד, אין לכך השלכה מעשית אם ניתן לייחס את העבירה גם לבעל תפקיד אחר בתאגיד או לא.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 


מאמרים נוספים בתחום

נטל ההוכחה במשפט הפלילי

מהו נטל ההוכחה במשפט הפלילי? מהו "כל ספק סביר"? כיצד בוחן בית המשפט את המשפט הפלילי ומהו זיכוי "מחמת הספק"? 

זכות חשוד להיוועץ עם עורך דין

האם חשוד אשר איננו עצור או מעוכב לחקירה זכאי להיוועץ עם עורך דין? מהן ההשלכות על אי פגישה עם עורך דין לגבי הודעתו של חשוד? 

ספק סביר במשפט הפלילי

מהו ספק סביר? מהי חובת הראיה? מהו הנטל המונח על כתפי התביעה במשפט פלילי? 

חזרה מהודאה במשפט הפלילי

האם נאשם אשר מסר הודאה בהליך פלילי יכול לחזור בו? מהי חזרה מהודאה? כיצד עושים זאת נכון? 

עתירת אסיר נגד החלטת שב"ס ביציאות לאירועים, אימתי?

האם אסיר יכול לבקש לצאת לחופשה ומהם השיקולים הרלבנטיים במקרים כגון דא? כיצד השב"ס מקבל את החלטתו? 

פגיעה בפרטיות, עבירה פלילית או לא?

האם פגיעה בפרטיות היא עבירה פלילית? אימתי פגיעה בפרטיות תעלה כדי עבירה פלילית המצדיקה הגשת כתב אישום? אילו טענות הגנה ניתן לעלות במקרים כגון דא? 

תפיסת חפצים במהלך חקירה פלילית והשבתם

האם המשטרה יכולה לתפוס חפצים של נחקרים למרות פגיעה בזכות הקניין? כיצד מגישים בקשה להשבת תפוס? 

תיקון כתב אישום

מהו תיקון כתב אישום? כיצד הוא משפיע על ההליכים הפליליים? איך מגישים נכון בקשה לתיקון כתב אישום? 

זכות השתיקה בהליך הפלילי

מהי זכות השתיקה? כיצד משתמשים בה כראוי והאם היא עלולה להיות לחשוד/לנאשם לרועץ? 

משקלה של אמרת חוץ של עד בעבירת רצח בכוונה תחילה

האם אמרת חוץ מפלילה של אדם הינה בעלת משקל בהליך פלילי כאשר מדובר בעבירת רצח? המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.