www.what2do.co.il

האם בית המשפט יורה למדינה להושיב טובין שחולטו על ידי רשות המיסים?

דרגו את המאמר

האם בית המשפט יורה למדינה להושיב טובין שחולטו על ידי רשות המיסים?

השופט הורה לרשות המיסים להחזיר לתובע את הטובין שיובאו על ידו אך חולטו לאחר הגעתם ארצה. זאת לאור העובדה שהרשות שגתה בפירוש סיווגם של הטובין והוראות החוק שחלו עליהם. השופט הכריע כי הטובין לא היו בגדר "חומר בלתי מעובד", למרות שהיה צורך להוסיף להם מים טרם השימוש. בית המשפט קבע כי הכרעה זו תאמה למבחן המציאות ותכלית החקיקה.

 

במקרה זה, הוגשה תובענה כנגד רשות המיסים שעניינה היה החזרת התפוס שבידה, מכוח סעיף 192(א)(1) לפקודת המכס. עובדות המקרה היו כדלקמן. בתאריך 19/02/06 התובע ייבא לארץ משלוח של טבק מירדן. הטובין סווגו על ידו בקטגוריה של "טומבק", בהתאם לחוק. מס הקנייה שהיה בגין ייבוא זה עמד על 50 ₪ לק"ג. בהתאם לסיווג ולכמות, התובע שילם מס סך של 97,368 ₪ לנתבעת. זו טענה שבדיקה שנערכה בבית המכס העלתה כי ניתנה הצהרה כוזבת לגבי חלקם של הטובין המיובאים. שכן, חלקם היו צריכים להיות מסווגים בקטגוריה שונה שמס הקניה בגינה עמד על 241.48 ₪ לק"ג.

 

הנתבעת טענה כי לו הסיווג היה נכון, סכום התשלום היה צריך להיות גבוה יותר ומשכך, היא דרשה את ההפרש. קרי, יתרת חובו של התובע. לטענתה, חוב זה עמד על סך של 117,520 ₪. בשל פער זה, הטובין שלא סווגו בהתאם נתפסו על ידי פקיד המכס ולתובע נשלחה הודעה בדבר התפיסה וזכותו בנידון. הלה נמנע מתגובה. בשלב מאוחר יותר, נשלחה לתובע הודעה בדבר חילוט הטובין התפוסים. אז הוגשה התביעה דנן.

 

טענות הצדדים

 

התובע טען כי לא ניתנה כל הצהרה כוזבת לגביי יבוא הטובין המוחלטים וכי סיווגם הנכון היה כפי שהצהיר. משכך, התובע עתר להחזרת הטובין. הוא תמך טענתו בחוות דעת של סוכן מכס.

 

מנגד, הנתבעת התבצרה בעמדתה וטענה כי הסיווג לא היה נכון. היא התבססה על נימוקיו של מפקח הסיווג הארצי באגף המכס והמע"מ, שאישר את עמדתה. כלומר, שהטובין התאימו לסיווג אחר. לדידה, משניתנה הצהרה כוזבת בעניינם של הטובין נשוא התביעה, חילוטם נעשה כדין מכוח הוראות סעיף 204 לפקודת המכס.

 

דיון והכרעה

 

שני הצדדים הסכימו כי את החומר שחולט ניתן היה לעשן. על כן, המחלוקת התמקדה בסיווגם הנכון של הטובין שחולטו. השופט ציין כי העקרונות בדבר סיווג טובין נקבעו בצו תעריף המכס ונקבעו על ידי בית המשפט העליון בפסק דין קודם בעניין. על פי עקרונות אלו, יש צורך להבהיר את טיבם של הטובין: מהותם, השימוש בפועל ותכונותיהם. לאחר מכן, נדרש להבהיר את משמעותם המשפטית של פרטי המכס המדוברים. לבסוף, להתאים בין הטובין לבין פרט המכס.

 

במקרה דנן, שלבים אלו יושמו במלואם. השופט קבע כי הטבק שחולט היה מיועד לעישון בנרגילה לאחר הרטבתו במים. גם הצדדים הכירו בכך. אולם, השאלה הייתה האם טבק זה היה צריך להיות מסווג כ"טבק בלתי מעובד" בשל העובדה שהוספת המים טרם נעשתה, או כ"טבק מעובד". הנתבעת טענה כי הפעולה של הוספת המים שינתה את סיוגו של הטבק ל"בלתי מעובד". אולם, השופט קבע כי פעולה פשוטה של הוספת מים לטבק לצורך העישון בנרגילה לא הייתה יכולה להיחשב כפעולת עיבוד, שהפכה את הטבק למוכן לעישון.

 

לדידו, פרשנות זו עלתה בקנה אחד עם תכלית פקודת המכס וצו תעריף המכס, שהטיל מס נמוך יותר על טבק שיועד לשימוש בנרגילה ולא לסיגריות. כלומר, מטרתו של המחוקק הייתה להבחין בין טבק לסיגריות, שצריכתו הייתה פחות רצויה, לבין טבק לנרגילה. על כן, בית המשפט פסק שאופן השימוש בטבק, משמעותו המשפטית וסיווגו הנכון הובהרו ופורשו כראוי על ידי התובע. בסופו של דבר, השופט סיווג את הטובין שחולטו בהתאם לדרך בה סווגו על ידי התובע, ומשכך הוא נמצא זכאי לקבלתם ולביטול החילוט.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

עבירת שוד במשפט הפלילי, מה העונש?

עבירת שוד במשפט הפלילי, מה העונש?

מהי עבירת השוד? כיצד מבדילים בין שוד לגניבה? איך מתמודדים עם כתב אישום בגין ביצוע שוד? 

מה ההבדל בין עבירת השוד לעבירת הגניבה מבחינה משפטית?

מתי הופכת עבירת הגניבה לעבירת שוד? מהם הקריטריונים המשפטיים לעבירת השוד ... 

גניבת רכב: מה העונש על פריצת רכב?

אדם שלקח רכב מבעליו ללא היתר והעביר את הרכב לאדם או למקום אחר בנסיבות שמראות שלא היתה לו כוונה להשיב את הרכב לבעליו, דינו כדין מי שמבצע גניבת רכב והוא צפוי לעונש מאסר של עד שבע שנים. 

רישום פלילי בעבודה – האם מעסיק רשאי לבקש תעודת יושר?

מעסיק במגזר הפרטי אינו רשאי לדרוש מעובד או מועמד לעבודה להמציא תדפיס מהמרשם הפלילי. מעסיק שבכל זאת דורש זאת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנתיים.  

מה העונש על השתתפות בהימורים, הגרלות ומשחקים אסורים?

אדם שמשתתף בהימורי ספורט, משחק במכונות מזל או לוקח חלק בכל הגרלה לא חוקית אחרת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה וקנס כספי. אדם שמארגן משחקים אסורים מסתכן בעונש של עד שלוש שנות מאסר.  

זיוף כסף: מה העונש על שימוש בשטרות המזויפים?

זיוף כסף הוא עבירה פלילית, כאשר החוק לא מבדיל בין פעולת ייצור וזיוף שטרות לבין שימוש בכסף מזויף. העונש המרבי על זיוף כסף עומד על שבע שנות מאסר. 

קנס בהליך פלילי כעונש על עבירה

בית משפט רשאי להטיל קנס על נאשם בעבירה פלילית כעונש יחיד או לצד עונשים אחרים כמו מאסר או עבודות שירות, זאת בהתאם לחומרת העבירה והנסיבות שהובילו לביצועה. 

רכוש גנוב: מה הדין הפלילי על החזקת רכוש גנוב?

אדם המחזיק ברכוש שיש לגביו חשד סביר כי הוא גנוב, כמו רכב, מחשב נייד, טלפון סלולארי וכדומה, צפוי לעונש של חצי שנת מאסר, אלא אם הוכח כי קיבל את רכוש בדרך חוקית. 

הסגת גבול: מהו הדין הפלילי על הסגת גבול?

הסגת גבול היא עבירה שבה הנאשם נכנס לבית של אחר ושוהה שם שלא כדין, במטרה להפחיד את המחזיק בנכס או לגרום לו לבצע עבירה. העונש הצפוי בגין הסגת גבול הוא מאסר בין שנתיים עד ארבע שנים.  

הצתה: מה העונש על עבירת הצתה?

חוק העונשין מבחין בין עבירת הצתה ברכוש, הצתה ברכוש השייך למדינה המשמש את הציבור, לעבירה של הצתה ברשלנות שלא מתוך כוונה תחילה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.