www.what2do.co.il

היזק בזדון לרכוש – מה העונש על ביצוע העבירה?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

היזק בזדון לרכוש – מה העונש על ביצוע העבירה?

סעיף 452 לחוק העונשין קובע כי אדם אשר הורס נכס או פוגע בו מתוך כוונה להזיק ושלא כדין, מבצע עבירת רכוש פלילית של היזק בזדון, וצפוי לעונש מאסר שיכול להגיע עד שלוש שנים, אלא אם בית המשפט קבע עונש אחר בהתאם לנסיבות המקרה וטיבו של הנכס הניזוק.

 

עבירת היזק בזדון מופיעה במספר סעיפים בחוק לצורך ההבחנה בין מעשים חמורים יותר ופחות במסגרת ההליך הפלילי, בהתאם לטיב הנכס ובהתייחס לאמצעי שבו נעשה שימוש לביצוע העבירה. סעיף 453 קובע כי אדם העובר עבירה של היזק בזדון, בבאר מים, בקידוח למים, בסכר, בגדה, בקיר או בשער הצפה של בריכה או של בריכת טחנה, בעצי תרבות, בגשר, במוביל מים או במאגר מים, צפוי לעונש מרבי של עד חמש שנות מאסר.

 

במידה והנזק נגרם לדבר המשמש חלק מקווי תשתיות, מתקני תשתיות או חיבור אליהם, או לדבר שמטרתו הבטחת בטיחות הציבור, או אם הנזק נגרם לדבר בעל ערך תרבותי, מדעי, היסטורי, דתי או אמנותי, וערכו של הנזק שנגרם עולה על 500,000 שקלים, העונש המרבי לנאשם בפלילים יכול להגיע עד שבע שנות מאסר.

 

היזק באמצעות חומר נפץ

 

סעיף 454 קובע כי העונש המרבי על עבירה של היזק בזדון תוך שימוש בחומר נפץ, הוא 15 שנות מאסר, אם במקום האירוע היה אדם או אם ההרס או הפגיעה סיכנו חיי אדם ממש. אם ההיזק נעשה באמצעות חומר נפיץ, בכוונה להרוס נכס או להזיק לו, העונש הצפוי הוא 15 שנות מאסר.

 

כאשר מדובר בעבירה של היזק לכתב צוואה, בין אם המצווה חי או מת, או היזק לפנקס שיש על פי דין רשות או חובה לנהלו כדי לאמת או לרשום קניין בנכס, או כדי לרשום לידות, הטבלות, נישואין, פטירות או קבורות, או בהעתק של חלק מפנקס שעל פי הדין יש לשלחו למשרד ציבורי, העונש הצפוי הוא חמש שנות מאסר.

 

גרימת היזק לבעלי חיים

 

בנוסף לנזק לרכוש, מתייחס החוק גם לגרימת נזק לבעלי חיים, וקובע כי אדם ההורג בעל חיים או גורם לו לחבלה במזיד ושלא כדין, צפוי לשלוש שנות מאסר. אדם הגורם במזיד להדבקת בעל חיים במחלה מדבקת צפוי לעונש של עד חמש שנות מאסר.

 

מי שמסיר או מטשטש, במזיד, שלא כדין ובכוונה להונות, עצם או סימן שהוצגו כדין לציון גבול מקרקעין, צפוי לשלוש שנות מאסר. עונש של שלושה חודשי מאסר צפוי לאדם שמסיר או מטשטש, במזיד, סימן מדידות או סימן גבול שהוצג בידי משרד ממשלתי או לפי הוראותיו או לצרכי מדידה ממשלתית או פוגע בסימן מסוג זה, או אם הוא מחויב לקיים כתקנו סימן גבול שהוצג ונמנע או מסרב לתקנו, או אם הוא מסיר או מטשטש, במזיד, סימן שהקים אדם המתכוון לבקש זכות חכירה, רישיון או זכות אחרת לפי דיני מכרות או מחצבים.

 

בעבירה לפי סעיף זה רשאי בית המשפט גם לצוות על הנאשם לשלם את דמי תיקון או החלפתו של סימן המדידות או סימן הגבול ואת הוצאות המדידה שיש צורך לעשותה כתוצאה ממעשהו או ממחדלו. סעיף 460 לחוק קובע כי אדם השולח מכתב שיש בו איום לשרוף או להרוס מבנה, תוצרת חקלאית, כלי שיט, רכב מנועי או כלי טיס, או שיש במכתב איום להרוג בעל חיים או לפגוע בו, צפוי לשלוש שנות מאסר. אדם המוסר או מנפק מכתב או גורם במישרין או בעקיפין שיתקבל צפוי גם הוא לעונש דומה.
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

עבירת שוד במשפט הפלילי, מה העונש?

עבירת שוד במשפט הפלילי, מה העונש?

מהי עבירת השוד? כיצד מבדילים בין שוד לגניבה? איך מתמודדים עם כתב אישום בגין ביצוע שוד? 

מה ההבדל בין עבירת השוד לעבירת הגניבה מבחינה משפטית?

מתי הופכת עבירת הגניבה לעבירת שוד? מהם הקריטריונים המשפטיים לעבירת השוד ... 

גניבת רכב: מה העונש על פריצת רכב?

אדם שלקח רכב מבעליו ללא היתר והעביר את הרכב לאדם או למקום אחר בנסיבות שמראות שלא היתה לו כוונה להשיב את הרכב לבעליו, דינו כדין מי שמבצע גניבת רכב והוא צפוי לעונש מאסר של עד שבע שנים. 

רישום פלילי בעבודה – האם מעסיק רשאי לבקש תעודת יושר?

מעסיק במגזר הפרטי אינו רשאי לדרוש מעובד או מועמד לעבודה להמציא תדפיס מהמרשם הפלילי. מעסיק שבכל זאת דורש זאת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנתיים.  

מה העונש על השתתפות בהימורים, הגרלות ומשחקים אסורים?

אדם שמשתתף בהימורי ספורט, משחק במכונות מזל או לוקח חלק בכל הגרלה לא חוקית אחרת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה וקנס כספי. אדם שמארגן משחקים אסורים מסתכן בעונש של עד שלוש שנות מאסר.  

זיוף כסף: מה העונש על שימוש בשטרות המזויפים?

זיוף כסף הוא עבירה פלילית, כאשר החוק לא מבדיל בין פעולת ייצור וזיוף שטרות לבין שימוש בכסף מזויף. העונש המרבי על זיוף כסף עומד על שבע שנות מאסר. 

קנס בהליך פלילי כעונש על עבירה

בית משפט רשאי להטיל קנס על נאשם בעבירה פלילית כעונש יחיד או לצד עונשים אחרים כמו מאסר או עבודות שירות, זאת בהתאם לחומרת העבירה והנסיבות שהובילו לביצועה. 

רכוש גנוב: מה הדין הפלילי על החזקת רכוש גנוב?

אדם המחזיק ברכוש שיש לגביו חשד סביר כי הוא גנוב, כמו רכב, מחשב נייד, טלפון סלולארי וכדומה, צפוי לעונש של חצי שנת מאסר, אלא אם הוכח כי קיבל את רכוש בדרך חוקית. 

הסגת גבול: מהו הדין הפלילי על הסגת גבול?

הסגת גבול היא עבירה שבה הנאשם נכנס לבית של אחר ושוהה שם שלא כדין, במטרה להפחיד את המחזיק בנכס או לגרום לו לבצע עבירה. העונש הצפוי בגין הסגת גבול הוא מאסר בין שנתיים עד ארבע שנים.  

הצתה: מה העונש על עבירת הצתה?

חוק העונשין מבחין בין עבירת הצתה ברכוש, הצתה ברכוש השייך למדינה המשמש את הציבור, לעבירה של הצתה ברשלנות שלא מתוך כוונה תחילה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.