www.what2do.co.il

קבלת נכסים שהושגו בעוון, מה הדין הפלילי?

דרגו את המאמר
  התקבלו 1 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

קבלת נכסים שהושגו בעוון, מה הדין הפלילי?

עבירות רכוש מדורגות בחוק העונשין לפי דרגת חומרה שונות. העבירה הפלילית החמורה ביותר היא שוד שמעורבים בו אלימות, נשק, סחיטה ועוד, כאשר העונש הצפוי לנאשם בשוד יכול להגיע עד שנים רבות במאסר. עבירת גניבה ללא הפעלת אלימות נחשבת לפחות חמורה משוד וקבלת רכוש גנוב נחשבת לעבירה קלה יותר.


ואולם גם עבירה של קבלת רכוש גנוב מהווה סיכון לקורבן מכיוון שמעורבים בה מעשי מרמה ואיומים. כך שאדם המקבל לידיו רכוש גנוב, גם אם לא ביצע את מעשה הגניבה בפועל, עובר עבירת רכוש הקשורה למרמה ופגיעה בגוף, מאחר שבדרך הרכוש התקבל עקב מעשי גניבה או שוד.


מה ההבדל בין עבירות עוון לעבירות פשע?


סעיף 412 לחוק העונשין עוסק בעבירה פלילית של קבלת נכסים שהושגו בעוון, שיכול להיות באמצעות מעשה זיוף, הונאה בכרטיסי אשראי, תקיפה סתם וכדומה. ההבדל בין עוון לפשע הוא שהעונש בגין עבירות מסוג פשע הוא שלוש שנים ומעלה ויכול להגיע גם עד מספר מאסרי עולם, לעומת העונש בגין עבירות עוון שהוא מעל שלושה חודשים, אך לא עולה על שלוש שנים, או לחלופין קנס בשיעור שעולה על השיעור המקסימלי הקבוע בחוק, שהוא מעל 12,900 שקלים.


סעיף 412 לחוק קובע כי האדם המקבל, בעצמו או על ידי גורם אחר, דבר, כסף, נייר ערך או כל נכס אחר, כשהוא יודע כי נלקח תוך ביצוע עבירת עוון, הושג, נשלחה בו יד או נעשה בו, והנוטל עליו בעצמו או על ידי שליח, לבדו או ביחד עם אחר, את השליטה או העשייה בנכס, דינו כדין המבצע את אותה עבירת עוון. כלומר, מי שמקבל לידו רכוש שנלקח מאחר שלא כדין, צפוי לאותו עונש שצפוי לאדם שנטל את הרכוש בעוון.


גזר דין בגין קבלת אופניים שהושגו בגניבה


על פי עובדות כתב האישום, בסוף אוגוסט 2015, קיבל הנאשם, יליד 1987, אופניים גנובים בשווי של כ- 12,000 שקלים, שנגנבו בסמוך לפני כן מבעליהם, ביודעו שהושגו בגניבה. בגין מעשה זה הורשע על פי הודאתו בעבירה של קבלת נכסים שהושגו בעוון, עבירה בניגוד לסעיף 412 לחוק העונשין.


בתיק נוסף הורשע הנאשם בשני אישומים בגין עבירות של התנהגות פרועה במקום ציבורי ותקיפת בת זוג. על פי עובדות כתב האישום המתוקן, בינואר 2016 התנהג הנאשם בצורה פרועה במקום ציבורי בכך שנכנס לחנות שבה עבדה גרושתו, קילל אותה, זרק בגדים שהיו מונחים על מדפים על הרצפה והפיל מתקן כובעים. במקרה אחר, שאירע בפברואר 2013, בעקבות ויכוח, בעודם ישובים ברכב קילל הנאשם את בת זוגו ותקף אותה בכך שהטיח את ראשה בחוזקה בחלון הרכב. כאשר יצאה מהרכב, יצא אחריה ותקף אותה שוב בכך שאחז בשערות ראשה והטיח את ראשה בחוזקה בחלון רכב אחר שחנה במקום.


מדיניות הענישה בעבירה של קבלת נכסים שהושגו בעוון


בית המשפט ציין כי הערך המוגן הנפגע בעבירה של קבלת נכסים שהושגו בעוון הוא ההגנה על קניינו של אדם, כאשר מידת הפגיעה בערך המוגן היא ברף הנמוך עד בינוני, בשים לב לשווי הגניבה. בחינת מדיניות הענישה הנוהגת בעבירה של קבלת נכסים שהושגו בעוון, מעלה כי במקרים דומים הוטלו על נאשמים עונשים הנעים ממאסר על תנאי ועד למספר חודשי מאסר בפועל, ואף ישנם מקרים שהסתיימו ללא הרשעה.


בנוגע לעבירת הרכוש, הנאשם מסר לשירות המבחן כי אחיו הוא זה שגנב האופניים אך עמד לפני גיוס ולכן לקח אחריות על מעשיו. בית המשפט קבע כי מתחם העונש ההולם לעבירה של קבלת נכס שהושג בעוון בתיק זה נע ממאסר מותנה ועד ששה חודשי מאסר.


שירות המבחן המליץ להימנע ממאסר בדרך של עבודות שירות, שכן להערכתו הנאשם יתקשה להתמודד עם הליך טיפולי, הפיכתו לאב ופרנסת משפחתו גם אם יוטל עליו עונש מאסר בדרך של עבודות שירות.


בסופו של דבר גזר בית המשפט על הנאשם את העונשים הבאים: הארכת מאסר מותנה בן ששה חודשים למשך שנתיים מתום תקופת התנאי המקורי, חידוש מאסר מותנה בן שמונה חודשים, חתימה על התחייבות כספית בסך 3,000 שקלים להימנע מביצוע עבירות שבהן הורשע בתוך שנתיים. פיצוי למתלוננים וקנס כספי, צו מבחן למשך 30 חודשים וצו לביצוע 360 שעות שירות לתועלת הציבור במשך שנה.


ת"פ 19357-04-16
ת"פ 6086-04-16
ת"פ 56088-11-15
 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

עבירת שוד במשפט הפלילי, מה העונש?

עבירת שוד במשפט הפלילי, מה העונש?

מהי עבירת השוד? כיצד מבדילים בין שוד לגניבה? איך מתמודדים עם כתב אישום בגין ביצוע שוד? 

מה ההבדל בין עבירת השוד לעבירת הגניבה מבחינה משפטית?

מתי הופכת עבירת הגניבה לעבירת שוד? מהם הקריטריונים המשפטיים לעבירת השוד ... 

גניבת רכב: מה העונש על פריצת רכב?

אדם שלקח רכב מבעליו ללא היתר והעביר את הרכב לאדם או למקום אחר בנסיבות שמראות שלא היתה לו כוונה להשיב את הרכב לבעליו, דינו כדין מי שמבצע גניבת רכב והוא צפוי לעונש מאסר של עד שבע שנים. 

רישום פלילי בעבודה – האם מעסיק רשאי לבקש תעודת יושר?

מעסיק במגזר הפרטי אינו רשאי לדרוש מעובד או מועמד לעבודה להמציא תדפיס מהמרשם הפלילי. מעסיק שבכל זאת דורש זאת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנתיים.  

מה העונש על השתתפות בהימורים, הגרלות ומשחקים אסורים?

אדם שמשתתף בהימורי ספורט, משחק במכונות מזל או לוקח חלק בכל הגרלה לא חוקית אחרת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה וקנס כספי. אדם שמארגן משחקים אסורים מסתכן בעונש של עד שלוש שנות מאסר.  

זיוף כסף: מה העונש על שימוש בשטרות המזויפים?

זיוף כסף הוא עבירה פלילית, כאשר החוק לא מבדיל בין פעולת ייצור וזיוף שטרות לבין שימוש בכסף מזויף. העונש המרבי על זיוף כסף עומד על שבע שנות מאסר. 

קנס בהליך פלילי כעונש על עבירה

בית משפט רשאי להטיל קנס על נאשם בעבירה פלילית כעונש יחיד או לצד עונשים אחרים כמו מאסר או עבודות שירות, זאת בהתאם לחומרת העבירה והנסיבות שהובילו לביצועה. 

רכוש גנוב: מה הדין הפלילי על החזקת רכוש גנוב?

אדם המחזיק ברכוש שיש לגביו חשד סביר כי הוא גנוב, כמו רכב, מחשב נייד, טלפון סלולארי וכדומה, צפוי לעונש של חצי שנת מאסר, אלא אם הוכח כי קיבל את רכוש בדרך חוקית. 

הסגת גבול: מהו הדין הפלילי על הסגת גבול?

הסגת גבול היא עבירה שבה הנאשם נכנס לבית של אחר ושוהה שם שלא כדין, במטרה להפחיד את המחזיק בנכס או לגרום לו לבצע עבירה. העונש הצפוי בגין הסגת גבול הוא מאסר בין שנתיים עד ארבע שנים.  

הצתה: מה העונש על עבירת הצתה?

חוק העונשין מבחין בין עבירת הצתה ברכוש, הצתה ברכוש השייך למדינה המשמש את הציבור, לעבירה של הצתה ברשלנות שלא מתוך כוונה תחילה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.