www.what2do.co.il

עבירות רכוש

דרגו את המאמר
  התקבלו 5 דירוגים בציון ממוצע: 5.0 מתוך 5

עבירות רכוש

מהן עבירות רכוש? מהי גניבה? מהו שוד? מהי פריצה? מהי החזקת רכוש החשוד כגנוב? איך מתמודדים עם עבירות רכוש?


עבירות רכוש הינן עבירות אשר נעשות תוך כדי מטרה לפגוע ברכושו של אדם או לשלול מאדם את זכויותיו ברכוש. לא אחת, עבירות רכוש משולבות ביחד עם עבירות אלימות. לדוגמא, שוד הינו שילוב בין גניבה ואלימות. המשפט הפלילי מגדיר שורה של עבירות רכוש אשר מהוות מעשים שניתן להעמיד בגינם אדם לדין. חומרתן של עבירות הרכוש תלויה בנסיבות המקרה, בהיקף הרכוש, באופי ביצוע העבירה (למשל, האם תוך כדי אלימות), בקורבן ועוד. עבירות הרכוש הנפוצות בישראל הינן פריצה, גניבה, אחזקת רכוש גנוב וגרימת נזק לרכוש.


בתי המשפט הביעו לא אחת "שאת נפש של ממש" בגין עבירות רכוש. דוגמא לכך ניתן לראות בדבריו של סגן נשיא בית המשפט השלום בפתח תקווה, השופט אהרון גולדס, בפסק דין שניתן על ידו לאחרונה. בפסק הדין הודגש כי עבירות רכוש הינן מכת מדינה אשר שומה על מערכת המשפט לפעל להדברתן ככל שהדבר תלויה בה וביכולתה. השופט גולדס הוסיף כי המגמה הרווחת בבתי המשפט במקרים כגון דא הינה "אפס סובלנות". דהיינו, יש לגזור עונשים חמורים במיוחד על עברייני רכוש, וזאת לא רק בכדי ללמד את הנאשמים המורשעים לקח, אלא על מנת להעביר מסר ציבורי לעבריינים פוטנציאליים. ואכן, פעמים רבות, עבירות רכוש גורמות להטלת מאסר בפועל על הנאשם.


פריצה - פריצה הינה עבירה במהלכה אדם פורץ למתחם שאיננו שלו (מבנה, מפעל, מכונית וכדומה) וזאת לשם ביצוע פשע. על פי רוב, פריצה הינה שלב ראשון לפני גניבה. לא אחת, פריצה נעשית כאשר המתחם המדובר ריק מכל אדם. במידה וישנם אנשים במקום, ייתכן בהחלט כי הפריצה תגלגל לכדי שוד (וזאת נוכח החשש מפני פגיעה מהנמצאים במקום). עבירת הפריצה מוגדרת בחוק העונשין הישראלי בסעיפים 405-410.


גניבה - גניבה הינה אחת העבירות הבולטות ביותר מבחינת עבירות הרכוש בחוק העונשין. מדובר במעשה של לקיחת נכס כלשהו מאדם ללא רשות ובחשאי. סעיף 383 לחוק העונשין קובע כי גניבה הינה עבירה המקפלת בתוכה כוונה. דהיינו, היא כוללת את היסוד הנפשי אשר מאחוריו טמון רצונו של האדם ליטול או לשאת דבר מה בעל ערך ללא הסכמת הבעלים, וזאת במטרה לגנוב אותו. כמו כן, הגניבה צריכה לבטא את רצונו של הגנב ליטול את הנכס "שלילת קבע".


ייצוג משפטי


עבירות רכוש הינן עבירות חמורות אשר חשוב להבין כי המתחם המשפטי בעניין זה הוא רחב ומגוון. לא אחת, עורכי דין פליליים המייצגים נאשמים בעבירות רכוש יכולים להטות את כתב האישום לכיוון העבירות הקלות יותר. אי לכך, מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין העוסק בתחום.


הענישה בגין עבירות רכוש עלולה להיות קשה וחד משמעית. זאת נוכח מדיניות בתי המשפט שמטרתה להוקיע עבירות כגון דא. כמו כן, ישנם לעיתים מקרים אשר עלולים אף "לסבך" את המקרה. לדוגמא, גניבה מקשיש, גניבה ממעביד, שוד אלים, שוד בחבורה, גניבת רכבים סדרתית וכדומה. בתי המשפט, בבואם לבחון את עבירת הרכוש, צריכים בשלב הראשון להרשיע את הנאשם.

 

כעת, הנאשם יכול להציג טענות אשר יהיה בהן כדי להביא לזיכויו ו/או להפחית ממידת החומרה הטמונה בכתב האישום. לאחר מכן, ובמידה והנאשם הורשע, עורך הדין יכול לסייע לו מבחינת המתקת גזר הדין נוכח נסיבות ספציפיות התלויות במקרה. לעיתים, עורך הדין יוכל להגיע עם הפרקליטות להסדר טיעון שיטיב עם הנאשם ויסיים את ההליכים בצורה הטובה ביותר מבחינתו.


 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

עבירת שוד במשפט הפלילי, מה העונש?

עבירת שוד במשפט הפלילי, מה העונש?

מהי עבירת השוד? כיצד מבדילים בין שוד לגניבה? איך מתמודדים עם כתב אישום בגין ביצוע שוד? 

מה ההבדל בין עבירת השוד לעבירת הגניבה מבחינה משפטית?

מתי הופכת עבירת הגניבה לעבירת שוד? מהם הקריטריונים המשפטיים לעבירת השוד ... 

גניבת רכב: מה העונש על פריצת רכב?

אדם שלקח רכב מבעליו ללא היתר והעביר את הרכב לאדם או למקום אחר בנסיבות שמראות שלא היתה לו כוונה להשיב את הרכב לבעליו, דינו כדין מי שמבצע גניבת רכב והוא צפוי לעונש מאסר של עד שבע שנים. 

רישום פלילי בעבודה – האם מעסיק רשאי לבקש תעודת יושר?

מעסיק במגזר הפרטי אינו רשאי לדרוש מעובד או מועמד לעבודה להמציא תדפיס מהמרשם הפלילי. מעסיק שבכל זאת דורש זאת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנתיים.  

מה העונש על השתתפות בהימורים, הגרלות ומשחקים אסורים?

אדם שמשתתף בהימורי ספורט, משחק במכונות מזל או לוקח חלק בכל הגרלה לא חוקית אחרת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה וקנס כספי. אדם שמארגן משחקים אסורים מסתכן בעונש של עד שלוש שנות מאסר.  

זיוף כסף: מה העונש על שימוש בשטרות המזויפים?

זיוף כסף הוא עבירה פלילית, כאשר החוק לא מבדיל בין פעולת ייצור וזיוף שטרות לבין שימוש בכסף מזויף. העונש המרבי על זיוף כסף עומד על שבע שנות מאסר. 

קנס בהליך פלילי כעונש על עבירה

בית משפט רשאי להטיל קנס על נאשם בעבירה פלילית כעונש יחיד או לצד עונשים אחרים כמו מאסר או עבודות שירות, זאת בהתאם לחומרת העבירה והנסיבות שהובילו לביצועה. 

רכוש גנוב: מה הדין הפלילי על החזקת רכוש גנוב?

אדם המחזיק ברכוש שיש לגביו חשד סביר כי הוא גנוב, כמו רכב, מחשב נייד, טלפון סלולארי וכדומה, צפוי לעונש של חצי שנת מאסר, אלא אם הוכח כי קיבל את רכוש בדרך חוקית. 

הסגת גבול: מהו הדין הפלילי על הסגת גבול?

הסגת גבול היא עבירה שבה הנאשם נכנס לבית של אחר ושוהה שם שלא כדין, במטרה להפחיד את המחזיק בנכס או לגרום לו לבצע עבירה. העונש הצפוי בגין הסגת גבול הוא מאסר בין שנתיים עד ארבע שנים.  

הצתה: מה העונש על עבירת הצתה?

חוק העונשין מבחין בין עבירת הצתה ברכוש, הצתה ברכוש השייך למדינה המשמש את הציבור, לעבירה של הצתה ברשלנות שלא מתוך כוונה תחילה.  

היזק בזדון לרכוש – מה העונש על ביצוע העבירה?

אדם ההורס נכס או פוגע בו במזיד צפוי לשלוש שנות מאסר. העונש על היזק לצוואה יכול להגיע עד חמש שנות מאסר והיזק תוך שימוש בחומר נפץ יכול להגיע גם עד 15 שנות מאסר. 

מעשה פזיזות ורשלנות על פי חוק העונשין

חוק העונשין מונה מספר פעולות המהוות מעשה פזיזות ורשלנות שדינן שלוש שנות מאסר, כגון: נהיגה רשלנית או מהירה ברכב, בכלי שיט או טיס שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה, או שימוש באש או בחומר מתלקח ללא נקיטת אמצעי זהירות.  

עבירת שלילת כושר התנגדות לשם ביצוע עבירת רכוש, מה העונש?

שלילת כושר התנגדות לשם ביצוע עבירה פלילית, באמצעות חומרים מסוכנים, כמו אלכוהול וסמים היא עבירה חמורה, שהעונש המרבי הצפוי בגינה הוא 20 שנות מאסר.  

התעללות בבעלי חיים, מה הדין הפלילי?

התעללות בבעלי חיים היא עבירה פלילית, שהעונש הצפוי בגינה על פי חוק העונשין וחוק צער בעלי חיים הוא עד שלוש שנות מאסר בפועל וקנס כספי גבוה.  

מה העונש על התפרצות לדירה?

התפרצות לדירה נחשבת לעבירה פלילית חמורה, מאחר שמעבר לנזק שנגרם לרכוש ולפגיעה בביטחון נפגעי העבירה, פוטנציאל הנזק הגלום במפגש עם הפורץ עלול להסתיים באלימות. 

השלכת בקבוקי תבערה, מה העונש על ביצוע העבירה?

השלכת בקבוקי תבערה נחשבת לעבירת נשק חמורה, לאור פוטנציאל הנזק הרב הטמון בפעולה. מתחם הענישה אם העבירה לא גרמה לפגיעה בחיי אדם, נע בין שנה עד 40 חודשי מאסר. 

הונאה בכרטיסי חיוב, מהן ההשלכות הפליליות?

העונש על הונאה בכרטיסי חיוב יכול להגיע עד שלוש שנות מאסר בפועל. העונש על הונאה שבוצעה בנסיבות מחמירות יכול להגיע גם לחמש שנות מאסר. 

קשירת קשר לפשע, מה העונש על ביצוע העבירה?

קשירת קשר לביצוע פשע או עוון נחשבת לעבירה פלילית, ואדם הקושר קשר עם אחר לביצוע עבירה בארץ או בחו"ל, צפוי לעונש של שבע שנות מאסר כאשר מדובר בעבירת פשע, ושנתיים מאסר אם מדובר בעבירת עוון. 

עבירת סיוע לבריחה ממשמורת חוקית, מה העונש על סיוע לבריחה ממעצר?

עונשו של אדם המסייע לעצור או לאסיר לברוח ממשמורת חוקית, שהיא מעצר, מעצר בית או חופשה ממאסר, זהה לעונשו של הנמלט והוא יכול להגיע עד שבע שנות מאסר. 

מהי עבירת גניבה בידי מורשה ומה העונש הצפוי?

גניבה בידי מורשה היא נטילת רכוש שלא בהסכמה מתוך כוונה לשלול אותו לצמיתות, העבירה מהווה גניבה לכל דבר, לצד פגיעה ביחסי האמון שבין בעל הנכס ובין המורשה, כמו בין עו"ד או בנקאי ללקוח.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.