www.what2do.co.il

הפקת אירועים בטבע - האם נדרש היתר מיוחד?

דרגו את המאמר

הפקת אירועים בטבע - האם נדרש היתר מיוחד?

השופטת הרשיעה נאשמים שהפיקו אירוע פרטי בשמורת טבע, בעבירות על פי חוק גנים לאומיים. השופטת קבעה כי הנאשמים לא קיבלו היתר כנדרש, פגעו בבעלי החיים בשמורה והסבו נזק למקום. עם זאת, היא הרשיעה את הנאשמים רק בחלק מכתב האישום וקבעה את אחריותם בנפרד ולא כמבצעים בצוותא, כטענת המאשימה.


במקרה זה, הנאשמים הואשמו בעבירות על פי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח - 1998. על פי העובדות שפורטו בכתב האישום, בתאריך 14/10/2004 הנאשמים ערכו בשמורת הטבע בהר יואש, סמוך לאילת, אירוע ללא היתר. לצורך האירוע הוקמה במה ותאורה והובאו מערכות הגברה, גנראטור וזרקורי לייזר. הנאשמים השמיעו מוסיקה בעוצמה גבוהה, הקימו אוהל גדול, הבעירו אש והותירו אחריהם פסולת רבה. פקח רשות הטבע והגנים דרש מהנאשמים להפסיק את האירוע אולם הם סרבו להישמע להוראותיו. בשל כך, הנאשמים הואשמו בפגיעה בשמורת טבע ובחמש עבירות נוספות על פי התקנות.

 

טיעוני הצדדים

 

המאשימה ביקשה להרשיע את כל הנאשמים בשל מעשיהם, כפי שפורטו בכתב האישום. נטען כי הוכח שהנאשמים ערכו את ההופעה רבת המשתתפים בשמורה, ארגנו ויזמו אותה ואף קיבלו תמורה בגינה. על כן, כל אחד מהם היה בגדר המבצע העיקרי של העבירות. המאשימה טענה כי לא היה זה מתפקידה להוכיח מי מבין הנאשמים פעל פעולה מסוימת וכי שותפותם בהפקה חייבה הרשעתו של כל אחד מהם כמבצע העיקרי ובצוותא.

 

לטענת אחד מהנאשמים, תפקידו באירוע התמצה בהיותו שכיר בחברת הציוד שסופק, חלקו היה קטן, הוא לא יזם ולא ארגן ולא היה בסמכותו להביא לסיומו. בנוסף, הנאשמים טענו כי היתר לקיום האירוע התקבל מידי המפקח על רשות הטבע והגנים. היתר זה התקבל בעל פה, על פי הנוהג שהתגבש לאורך השנים באירועים רבים דומים. משכך, לדידם, לא התקיימו יסודות העבירה. הם הוסיפו וטענו כי בחקירה נפלו פגמים רבים אשר היה בהם כדי להביא לזיכוים. בין פגמים אלו היה ניתן למנות את העובדה שהמאשימה נקטה באכיפה בררנית ולא מיצתה את ההליכים עם גורמים אחרים שנטלו חלק באירוע. כמו כן, נטען כי המאשימה לא הוכיחה את יסודות העבירה.

 

דיון והכרעה

 

השופטת פנתה לבדיקת כל אחת מהטענות בנפרד. ראשית, נבדק האם היו מחדלים בחקירת הנאשמים על ידי המאשימה. השופטת קיבלה את טענת הנאשמים בעניין. היא ציינה כי הנאשמים לא הוזהרו כראוי וכי הדין לא מוצה עם כלל המעורבים בפרשה. לכך לא סופק הסבר סביר מטעם המאשימה.

 

בנוסף, אופן ניהול החקירה, לרבות דחיית מועד מתן העדות של אחד מהנאשמים, אי עריכת עימותים והיעדר אזהרה ראויה פגע באפשרות הנאשמים להתגונן. עם זאת, השופטת שוכנעה כי מחדלים אלו לא עלו לכדי תחולת ההגנה מן הצדק או עיוות דין שהצדיק את מחיקת האישום או זיכוי כללי. אולם, השופטת זיכתה את הנאשמים מהעבירות בגינן לא הוזהרו בעת חקירתם.

 

לעניין שאר העבירות, השופטת קבעה כי המאשימה הוכיחה כי אירוע רב משתתפים התקיים בשמורת הטבע הר יואש. אירוע זה כלל התכנסות של 150 אנשים בלילה, הקמת אוהלים, רעש רב עוצמה, הופעה מוזיקלית, תקליטן ותאורת קרני לייזר. הוכח כי הפעלת הרעש הייתה עלולה לגרום לנזק לבעלי החיים בשמורה. עם זאת, נמצא כי לא הייתה קיימת שותפות מלאה בין כלל הנאשמים בהפקה הכוללת של האירוע, עד כדי ראייתם כמבצעים בצוותא של כל הפעולות שהיו קשורות בו. כמו כן, נקבע שלא הוכח שהנאשם הראשון היה שותף לכל הפעילות האסורה.

 

במקביל, השופטת דחתה את טענת הנאשמים לגבי ההיתר שניתן בעל פה על ידי הפקח. בעניין זה, היא העדיפה לקבל את עדות הפקח שנשמעה החלטית עקבית. גרסתו נתמכה אף בהודאת הנאשם הראשון, לפיה לאירוע לא התבקש אישור. דחיית הטענה התבססה גם על העובדה שעדויות עדי התביעה בעניין היו ברורות ואחידות, לעומת גרסת הנאשמים שלוותה בבלבול והיעדר ראיות מוצקות.

 

כמו כן, נקבע כי גם אם ההיתר היה ניתן בעל פה, הרי שדרישת החוק היא להיתר בכתב ולכן לא היה בכך על מנת להשפיע על תוצאת הדיון. לסיכום, השופטת הרשיע את הנאשמים בביצוע חלק מהעבירות על פי חוק גנים לאומיים, אך הרשעתם הייתה לחוד ובהתאם להיקף פועלם.

 

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

עבירת שוד במשפט הפלילי, מה העונש?

עבירת שוד במשפט הפלילי, מה העונש?

מהי עבירת השוד? כיצד מבדילים בין שוד לגניבה? איך מתמודדים עם כתב אישום בגין ביצוע שוד? 

מה ההבדל בין עבירת השוד לעבירת הגניבה מבחינה משפטית?

מתי הופכת עבירת הגניבה לעבירת שוד? מהם הקריטריונים המשפטיים לעבירת השוד ... 

גניבת רכב: מה העונש על פריצת רכב?

אדם שלקח רכב מבעליו ללא היתר והעביר את הרכב לאדם או למקום אחר בנסיבות שמראות שלא היתה לו כוונה להשיב את הרכב לבעליו, דינו כדין מי שמבצע גניבת רכב והוא צפוי לעונש מאסר של עד שבע שנים. 

רישום פלילי בעבודה – האם מעסיק רשאי לבקש תעודת יושר?

מעסיק במגזר הפרטי אינו רשאי לדרוש מעובד או מועמד לעבודה להמציא תדפיס מהמרשם הפלילי. מעסיק שבכל זאת דורש זאת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנתיים.  

מה העונש על השתתפות בהימורים, הגרלות ומשחקים אסורים?

אדם שמשתתף בהימורי ספורט, משחק במכונות מזל או לוקח חלק בכל הגרלה לא חוקית אחרת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה וקנס כספי. אדם שמארגן משחקים אסורים מסתכן בעונש של עד שלוש שנות מאסר.  

זיוף כסף: מה העונש על שימוש בשטרות המזויפים?

זיוף כסף הוא עבירה פלילית, כאשר החוק לא מבדיל בין פעולת ייצור וזיוף שטרות לבין שימוש בכסף מזויף. העונש המרבי על זיוף כסף עומד על שבע שנות מאסר. 

קנס בהליך פלילי כעונש על עבירה

בית משפט רשאי להטיל קנס על נאשם בעבירה פלילית כעונש יחיד או לצד עונשים אחרים כמו מאסר או עבודות שירות, זאת בהתאם לחומרת העבירה והנסיבות שהובילו לביצועה. 

רכוש גנוב: מה הדין הפלילי על החזקת רכוש גנוב?

אדם המחזיק ברכוש שיש לגביו חשד סביר כי הוא גנוב, כמו רכב, מחשב נייד, טלפון סלולארי וכדומה, צפוי לעונש של חצי שנת מאסר, אלא אם הוכח כי קיבל את רכוש בדרך חוקית. 

הסגת גבול: מהו הדין הפלילי על הסגת גבול?

הסגת גבול היא עבירה שבה הנאשם נכנס לבית של אחר ושוהה שם שלא כדין, במטרה להפחיד את המחזיק בנכס או לגרום לו לבצע עבירה. העונש הצפוי בגין הסגת גבול הוא מאסר בין שנתיים עד ארבע שנים.  

הצתה: מה העונש על עבירת הצתה?

חוק העונשין מבחין בין עבירת הצתה ברכוש, הצתה ברכוש השייך למדינה המשמש את הציבור, לעבירה של הצתה ברשלנות שלא מתוך כוונה תחילה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.