www.what2do.co.il

ערעור פלילי על עונש - עבירת גניבה

דרגו את המאמר

ערעור פלילי על עונש - עבירת גניבה

הרכב השופטים דחה את ערעורו של נאשם שהורשע בעבירה של גניבה ועירער על גובה העונש. הוא טען כי בית המשפט החמיר עמו בעונשו לנוכח בנסיבות העניין, אך השופטים קבעו שלהפך. הם פסקו שלאור העובדה שלנאשם היה עבר פלילי עשיר והוא הסב נזק רב למתלונן במעשיו, היה מדובר בעונש קל וסביר. משכך, הערעור נדחה.

 

במקרה דנן, הוגש כנגד המערער כתב אישום שייחס לו עבירת גניבה. על פי עובדות כתב האישום, בשנת 2005 המערער נכנס יחד עם קבוצת אנשים למבנה תעשייתי. אז, הם נטלו מהמקום ציוד רב, שיועד לעבודות חשמל. המערער הודה בעבירה שיוחסה לו ולכן בין הצדדים נחתם הסכם טיעון. במסגרתו, המערער הודה והורשע בעבירה. הטיעונים לעונש נדחו עד לאחר קבלת תסקיר משירות המבחן.

 

מהתסקיר עלה כי המערער הכחיש אחריות לביצוע העבירה בה הודה ובשל כך, הופסק הטיפול בעניינו מטעם שירות המבחן. אז, למערער ניתנה דחייה כדי לאפשר לו לשקול את עמדתו באשר להמשך הטיפול של שירות המבחן בעניינו. נערך תסקיר נוסף וגם ממנו עלה כי המערער הכחיש את מעורבותו בעבירה בה הודה. בשל כך, שוב לא היה טעם להמלצה בעניינו. לאחר מכן, המערער ביקש לחזור בו מהודאתו ובקשתו נעתרה.

 

כתוצאה מכך, הוצג בפני בית המשפט הסדר טיעון חדש במסגרתו עניינו של המערער הוחזר לשירות המבחן. זאת לשם קבלת חוות דעת בעניין אפשרות להארכת מאסר על תנאי שהיה תלוי ועומד כנגד המערער. לאחר זמן מה, הוגש תסקיר נוסף ממנו עלה שהמערער יצר קשר עם שירות המבחן והביע נכונות להשתלב בתהליך הטיפולי. המערער החל להשתתף בטיפול קבוצתי וגילה מוטיבציה גבוהה להמשיך. בשל כך, שירות המבחן המליץ על הארכת המאסר על תנאי והעמדתו במבחן למשך שנה.

 

בית המשפט לא קיבל את המלצות שירות המבחן וקבע כי השינוי בהתנהגות המערער נבע מרצונו להימלט מענישה מחמירה. השופט ציין את עברו הפלילי של המערער ואת העובדה שמאסר על תנאי למשך 6 חודשים היה תלוי וקיים מעל ראשו. משכך, בית המשפט גזר עליו עונש מאסר בפועל למשך 6 חודשים. כמו כן, הופעל עונש המאסר על תנאי, נגזרו עליו 7 חודשי מאסר על תנאי נוספים והוא חויב בתשלום קנס ופיצוי למתלונן. אז, הוגש הערעור מטעם הנאשם שהתמקד בעניין העונש, ובמיוחד בעובדה שבית המשפט נמנע מהארכת המאסר על תנאי הקיים, כפי שהתבקש על ידי הראשון.

 

טיעוני הצדדים

 

המערער עתר לביטול עונש המאסר וביקש להסתפק בהארכת המאסר המותנה. לטענתו, התנהגותו הראשונית במפגשיו עם שירות המבחן נבעה מהיעדר ייצוג משפטי הולם. בהמשך, לאחר שמונה לו סנגור מטעם הסנגוריה הציבורית, הוא הביע רצון כנה להשתלב בתהליך הטיפולי. לדבריו, היה מקום להתחשב בעובדה שמאז העבירה נשוא הדיון, לא הסתבך בפלילים, הוא עבד בעבודה מסודרת וקבועה והצליח לתפקד באופן נורמטיבי. לדידו, חיובו בעבודות שירות היה מוביל להפסקת פרנסתו וגורם לפגיעה קשה במשפחתו.

 

המשיבה ביקשה להותיר את פסק הדין על כנו. לטעמה, פסק הדין נתן ביטוי ראוי לחומרת העבירה ולעברו הפלילי של המערער, שמנה 7 רישומים שונים, לרבות עבירות בתחום הרכוש והסמים. כמו כן, העונש ביטא את העובדה שהיה קיים מאסר על תנאי מעל ראשו של המערער, אך הדבר לא הרתיע אותו.

 

דיון והחלטה

 

נקבע כי המערער היה אדם בוגר, שצבר עבר פלילי עשיר ולא הפנים את חומרת מעשיו, גם כאשר המאסר המותנה עמד מעל ראשו. בנוסף, הוא גנב ציוד רב ערך ובכך פגע בפרנסתו של המתלונן. כמו כן, התנערות המערער מאחריות למעשיו והתנגדותו להליך טיפולי בתחילת הקשר עם קצין המבחן, העידו כי לא חל בו שינוי של ממש. נפסק ששינוי הגישה של המערער, ערב גזר הדין, לא הייתה כנה, אלא נועדה לשם הקלה בעונש ותו לאו.

 

נסיבות אלה לא היו יכולות להצדיק חריגה מהכלל שחייב הפעלתו של מאסר מותנה. זאת לצד עונש נוסף, שהתחייב מהעבירה שהפעילה את התנאי שבעונש. על כן, בית משפט קמא גזר על הנאשם 6 חודשי מאסר שרוצו באופן חופף למאסר על תנאי שהופעל והכול בעבודות שרות. בנסיבות אלה נקבע כי לא רק שלא היה מדובר בעונש חמור, אלא שהיה מדובר בעונש שנטה לקולא. משכך, ערעורו של הנאשם נדחה והעונש נותר על כנו.

רוצה שעורך דין פלילי יחזור אליך?

 

רוצה שעו"ד יחזור אליך?

שלח

מאמרים נוספים בתחום

עבירת שוד במשפט הפלילי, מה העונש?

עבירת שוד במשפט הפלילי, מה העונש?

מהי עבירת השוד? כיצד מבדילים בין שוד לגניבה? איך מתמודדים עם כתב אישום בגין ביצוע שוד? 

מה ההבדל בין עבירת השוד לעבירת הגניבה מבחינה משפטית?

מתי הופכת עבירת הגניבה לעבירת שוד? מהם הקריטריונים המשפטיים לעבירת השוד ... 

גניבת רכב: מה העונש על פריצת רכב?

אדם שלקח רכב מבעליו ללא היתר והעביר את הרכב לאדם או למקום אחר בנסיבות שמראות שלא היתה לו כוונה להשיב את הרכב לבעליו, דינו כדין מי שמבצע גניבת רכב והוא צפוי לעונש מאסר של עד שבע שנים. 

רישום פלילי בעבודה – האם מעסיק רשאי לבקש תעודת יושר?

מעסיק במגזר הפרטי אינו רשאי לדרוש מעובד או מועמד לעבודה להמציא תדפיס מהמרשם הפלילי. מעסיק שבכל זאת דורש זאת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנתיים.  

מה העונש על השתתפות בהימורים, הגרלות ומשחקים אסורים?

אדם שמשתתף בהימורי ספורט, משחק במכונות מזל או לוקח חלק בכל הגרלה לא חוקית אחרת, עובר על החוק וצפוי לעונש מאסר של שנה וקנס כספי. אדם שמארגן משחקים אסורים מסתכן בעונש של עד שלוש שנות מאסר.  

זיוף כסף: מה העונש על שימוש בשטרות המזויפים?

זיוף כסף הוא עבירה פלילית, כאשר החוק לא מבדיל בין פעולת ייצור וזיוף שטרות לבין שימוש בכסף מזויף. העונש המרבי על זיוף כסף עומד על שבע שנות מאסר. 

קנס בהליך פלילי כעונש על עבירה

בית משפט רשאי להטיל קנס על נאשם בעבירה פלילית כעונש יחיד או לצד עונשים אחרים כמו מאסר או עבודות שירות, זאת בהתאם לחומרת העבירה והנסיבות שהובילו לביצועה. 

רכוש גנוב: מה הדין הפלילי על החזקת רכוש גנוב?

אדם המחזיק ברכוש שיש לגביו חשד סביר כי הוא גנוב, כמו רכב, מחשב נייד, טלפון סלולארי וכדומה, צפוי לעונש של חצי שנת מאסר, אלא אם הוכח כי קיבל את רכוש בדרך חוקית. 

הסגת גבול: מהו הדין הפלילי על הסגת גבול?

הסגת גבול היא עבירה שבה הנאשם נכנס לבית של אחר ושוהה שם שלא כדין, במטרה להפחיד את המחזיק בנכס או לגרום לו לבצע עבירה. העונש הצפוי בגין הסגת גבול הוא מאסר בין שנתיים עד ארבע שנים.  

הצתה: מה העונש על עבירת הצתה?

חוק העונשין מבחין בין עבירת הצתה ברכוש, הצתה ברכוש השייך למדינה המשמש את הציבור, לעבירה של הצתה ברשלנות שלא מתוך כוונה תחילה.  המידע המוצג באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי או כל יעוץ אחר. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת. כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת על אחריותו בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתנאי השימוש.